Європейська хартія регіонального / просторового планування

Європейська хартія регіонального / просторового планування, або Торремоліноська Хартія (англ. European regional/spatial planning Charter) — акт європейського загального законодавства щодо регіонів, який був прийнятий 20 травня 1983 року в Торремоліносі (Іспанія) в ході проведення VI Європейської конференції міністрів Ради Європи, відповідальних за регіональне та просторове планування (англ. The European Conference of Ministers responsible for regional/spatial planning)[1].

Ця хартія лягла в основу розробки «Базових принципів стійкого просторового розвитку європейського континенту»[2].

Характеристика

Просторове планування визначається як географічне відображення економічної, соціальної, культурної та екологічної політики суспільства[3], як наукова дисципліна, адміністративна техніка та політика розвитку, як міждисциплінарний і всебічний підхід, спрямований на збалансований регіональний розвиток і фізичну організацію простору відповідно до загальної стратегії.

За хартією у центрі регіонального / просторового планування стоїть «людина та її добробут».

Мета регіонального / просторового планування «полягає в забезпеченні кожного індивідуума навколишнім середовищем та якістю життя, що сприяє розвитку його індивідуальності».

Основними характеристиками такого планування є: демократичність, всебічність, функціональність, довгострокова орієнтованість.

Фундаментальні цілі регіонального / просторового планування:

 • збалансований соціально-економічний розвиток регіонів;
 • поліпшення якості життя населення;
 • відповідальне управління природними ресурсами та захист навколишнього середовища;
 • раціональне використання землі.

Спеціальні цілі Хартії стосуються наступних областей:

 • сільські райони;
 • міські області;
 • області кордонів;
 • гірські райони;
 • області із структурними слабкостями;
 • області спаду;
 • прибережні області та острови.

Примітки

 1. Містобудівна документація у державах Європейського Союзу і в Україні: порівняльний аналіз / Ю. М. Палеха, А. В. Олещенко // Досвід та перспективи розвитку міст України. — 2016. — Вип. 30. — С. 51
 2. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво / Мікула Н. — Львів, 2004. — С. 53
 3. Європейська хартія регіонального/просторового планування (Торремоліноська Хартія) // Збірник «Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи» / В. С. Куйбіда, В. А. Негода, В. В. Толкованов. — Київ: Видавництво «Крамар», 2009. — С. 20-25
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.