Агент

Агент виготовлювача — заміняє собою, як звичайно, власний збутовий апарат підприємства, але, на відміну від працівників служби збуту, одержує не заробітну плату, а комісійну винагороду. Агент виготовлювача зберігає за собою формальну самостійність, однак, більшою мірою, ніж інші агенти, залежить від вказівок виготовлювача. У надзвичайних випадках може зберігати і матеріально доробляти товари виготовлювача на підставі консигнаційного договору, не стаючи їхнім власником. Агент виготовлювача зазвичай працює на кількох виготовлювачів, прагне мати виняткове право збуту на певній території.
Агент збутовий — має справу з невеликою промисловою фірмою протягом тривалого періоду; він збуває всю її продукцію, заміняючи собою торговий апарат цієї фірми. Агент збутовий має більші права щодо визначення умов купівлі-продажу, ніж промисловий агент.
Агент промисловий — заміняє собою власний збутовий апарат промислової компанії, але при цьому одержує не зарплату, а комісійну винагороду. Агент промисловий бере участь у реалізації тільки частини продукції постачальника; його діяльність обмежена певним районом.

 • Секретний, як правило некадровий, співробітник органів розвідки або служби безпеки якої-небудь держави, організації; див. також: Сексот
 • Дійсна причина, що викликає ті чи інші явища (в природі, організмі тощо)
  • Агент (гірнича справа)
  • патологічні біологічні агенти — мікроорганізми, віруси чи токсини що викликають захворювання;
  • хімічні агенти — діючі речовини в хімічній реакції; Сполука чи реактивна індивідуальна частинка, введення

Аге́нт

 • Представник, довірена особа, що діє за дорученням когось, служить чиїмсь інтересам;
 • Агент (торгівля) — оптовик, який репрезентує покупців чи продавців на довготривалій основі; Агент виконує обмежену кількість функцій і не має права власності на товар.

якої в систему викликає певну дію.

  • у екологічній хімії — фізичний, хімічний чи біологічний чинник, що може бути шкідливим зокрема для організму.
  • фармакологічні агенти — хімічні речовини, які мають фармакологічну активність.
  • агент зародження — матеріал, доданий в систему чи присутній в ній, який індукує гомогенний чи гетерогенний процес появи зародків.
  • Комплексуючий агент (англ. complexing agent. complexant) ліганд, що зв'язується з йоном металу, утворюючи комплекс. Синонім — комплексант.
  • Маскувальний агент (англ. masking agent) - у аналізі — речовина, яка запобігає реагуванню сторонніх хімічних сполук завдяки перетворенню їх в пасивні комплекси, інші ступені окиснення чи будь які нереактивні форми.
  • Оксидуючий агент (англ. oxidizing agent) - речовина, що оксидує іншу, з утворенням продуктів, що знаходяться у вищих ступенях окиснення. Термін використовується лише стосовно речовин. В цьому ж значенні використовуються також терміни оксидант, окисник.

Посилання

 • Агент // ВУЕ
 • Агент (посередник) // Митна енциклопедія : у 3 т. / редкол.: І. Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. ; Держ. НДІ мит. справи. — 2-ге вид. Хм. : ПП Мельник А. А, 2014. — Т. 1 : А  З. — 592 с. — ISBN 978-966-346-853-2.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.