Апеляційний суд міста Києва

Апеляційний суд міста Києва — колишній суд апеляційної інстанції у системі судів загальної юрисдикції з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. Діяльність Апеляційного суду міста Києва регулюється Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Будинок Апеляційного суду міста Києва.

Суд здійснював правосуддя до початку роботи Київського апеляційного суду, що відбувся 3 жовтня 2018 року[1][2].

Історія

Указом Голови президії Верховної Ради Української РСР від 30 травня 1975 року «Про утворення Київського міського суду та відділу юстиції виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих» був створений Київський міський суд (на правах обласного суду).

22 грудня 1975 року рішенням III сесії XV скликання Київської міської Ради депутатів трудящих обраний Київський міський суд у складі голови, двох заступників і 17 членів міського суду строком на п'ять років.

Згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» від 21 червня 2001 року Київський міський суд набув статусу апеляційного суду.

11 жовтня 2001 року за наказом голови суду Григорія Івановича Зубця Київський міський суд отримав назву Апеляційний суд міста Києва.

Повноваження

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Апеляційний суд міста Києва здійснює такі повноваження:

 1. здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;
 2. у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції;
 3. аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, а також суди вищого рівня;
 4. надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;
 5. здійснює інші повноваження, визначені законом.

Повноваження апеляційного суду під час розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні визначено статтею 407 Кримінального процесуального кодексу України:

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:

 1. залишити вирок або ухвалу без змін;
 2. змінити вирок або ухвалу;
 3. скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;
 4. скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу;
 5. скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження;
 6. скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених пунктами 1—5 частини першої цієї статті, має право скасувати вирок і направити кримінальне провадження:

 1. до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку, якщо угода була укладена під час судового провадження;
 2. до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була укладена під час досудового розслідування.

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:

 1. залишити ухвалу без змін;
 2. скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Повноваження апеляційного суду під час розгляду цивільних справ визначено статтею 307 Цивільного процесуального кодексу України:

За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право:

 1. постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін;
 2. скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог;
 3. змінити рішення;
 4. постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду.

За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право:

 1. постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін;
 2. скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;
 3. змінити ухвалу;
 4. скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

За наслідками розгляду скарги на судовий наказ апеляційний суд має право:

 1. постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення судового наказу без змін;
 2. постановити ухвалу про скасування судового наказу та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову;
 3. змінити судовий наказ.

Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає.

Структура Апеляційного суду міста Києва

Керівництво

До складу Апеляційного суду міста Києва входять 83 судді, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років, з числа яких призначаються голова суду та його заступники.

Повноваження Голови апеляційного суду визначені Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Так, голова апеляційного суду:

 1. представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 2. визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;
 3. контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 4. видає на підставі акта про обрання на посаду судді чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
 5. повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про наявність вакантних посад суддів у апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення;
 6. забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;
 7. організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 8. сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;
 9. здійснює повноваження слідчого судді та призначає з числа суддів апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у випадках, передбачених процесуальним законом;
 10. здійснює інші повноваження, визначені законом.

У липні 2015 року на виконання вимог ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зі змінами, внесеними Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 р. № 192-VIII, шляхом таємного голосування більшістю від кількості працюючих суддів було обрано керівництво Апеляційного суду міста Києва.

Голова Апеляційного суду міста Києва Ярослав Вячеславович Головачов.

Заступники голови Апеляційного суду міста Києва:

 • Віктор Петрович Глиняний
 • Ганна Володимирівна Крижанівська.

Судові палати

У складі Апеляційного суду міста Києва утворено судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції.

Судову палату очолює секретар судової палати, який призначається з числа суддів Апеляційного суду міста Києва. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів суду про діяльність судової палати.

Судова палата з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва

Секретар Степан Васильович Гладій

Судді:

 1. Балацька Галина Олександрівна
 2. Васильєва Маргарита Анатоліївна
 3. Гладій Степан Васильович
 4. Глиняний Віктор Петрович
 5. Горб Ірина Михайлівна
 6. Дзюбін В’ячеслав Вікторович
 7. Жук Ольга Володимирівна
 8. Журавель Олександр Олександрович
 9. Ігнатов Роман Миколайович
 10. Кепкал Людмила Іванівна
 11. Кияшко Олександр Анатолійович
 12. Ковальська Віра Володимирівна
 13. Лашевич Валерій Миколайович
 14. Маліновський Олег Адольфович
 15. Масенко Денис Євгенович
 16. Мельник Володимир Васильович
 17. Мосьондз Іван Анатолійович
 18. Новов Сергій Олександрович
 19. Павленко Оксана Петрівна
 20. Паленик Ігор Григорович
 21. Присяжнюк Олег Богданович
 22. Рибак Іван Олексійович
 23. Росік Тетяна Володимирівна
 24. Сілкова Ірина Миколаївна
 25. Сітайло Олена Миколаївна
 26. Сокуренко Дмитро Михайлович
 27. Трясун Юрій Ростиславович
 28. Тютюн Тетяна Миколаївна
 29. Фрич Тетяна Вікторівна
 30. Худик Микола Павлович
 31. Чернушенко Антон Васильович
 32. Чорний Олександр Миколайович
 33. Юденко Тамара Миколаївна
 34. Юрдига Ольга Степанівна
 35. Ященко Микола Анатолійович

Судова палата з розгляду цивільних справ Апеляційного суду міста Києва

Секретар Любов Дмитрівна Поливач

Судді:

 1. Андрієнко Антоніна Миколаївна
 2. Білич Ірина Михайлівна
 3. Болотов Євген Володимирович
 4. Борисова Олена Василівна
 5. Вербова Ірина Михайлівна
 6. Волошина Валентина Миколаївна
 7. Гаращенко Дмитро Русланович
 8. Головачов Ярослав Вячеславович
 9. Желепа Оксана Василівна
 10. Заришняк Галина Миколаївна
 11. Іванченко Микола Миколайович
 12. Кирилюк Галина Миколаївна
 13. Корчевний Геннадій Валерійович
 14. Кравець Валентина Аркадіївна
 15. Крижанівська Ганна Володимирівна
 16. Кулікова Світлана Василівна
 17. Лапчевська Олена Федорівна
 18. Левенець Борис Борисович
 19. Мараєва Наталія Євгенівна
 20. Махлай Людмила Дмитрівна
 21. Мазурик Олена Федорівна
 22. Музичко Світлана Григорівна
 23. Невідома Тетяна Олексіївна
 24. Нежура Вадим Анатолійович
 25. Немировська Олена Віленівна
 26. Оніщук Максим Іванович
 27. Панченко Микола Миколайович
 28. Пікуль Антоніна Адольфівна
 29. Поливач Любов Дмитрівна
 30. Поліщук Наталія Валеріївна
 31. Прокопчук Наталія Олексіївна
 32. Ратнікова Валентина Миколаївна
 33. Рейнарт Ійя Матвіївна
 34. Рубан Світлана Михайлівна
 35. Саліхов Віталій Валерійович
 36. Семенюк Тетяна Анатоліївна
 37. Слюсар Тетяна Андріївна
 38. Соколова Вікторія Вячеславівна
 39. Стрижеус Анатолій Миколайович
 40. Українець Людмила Дмитрівна
 41. Чобіток Алла Олександрівна
 42. Шахова Олена Василівна
 43. Шебуєва Вікторія Андріївна
 44. Шкоріна Олена Іванівна
 45. Ящук Тетяна Іванівна

Апарат суду

Організаційне забезпечення роботи Апеляційного суду міста Києва здійснює його апарат.

Керівництво роботою апарату Апеляційного суду міста Києва здійснює керівник апарату Олег Миколайович Радченко.

Керівник апарату Суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення діяльності Суду, суддів, судового процесу та функціонування автоматизованої системи документообігу.

Керівник апарату Апеляційного суду міста Києва може мати не більше трьох заступників.

Заступник керівника апарату Апеляційного суду міста Києва Дмитро Леонідович Орлюк.

До складу апарату Апеляційного суду міста Києва входять його структурні підрозділи — відділи. Керівнику апарату Апеляційного суду міста Києва безпосередньо підпорядковані керівники відділів.

Апарат Апеляційного суду міста Києва складається із 14 структурних підрозділів (відділів) та 1 сектору:

№ п/пНазва відділуОсновні завдання та функціїНачальник відділу
1.Відділ забезпечення автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів
Завдання
 1. Організація документообігу суду з використанням АСЕД «Апеляція».
 2. Здійснення контролю за виконанням документів у суді, шляхом використання АСЕД «Апеляція».
Функції
 1. Здійснення прийняття та перевірки судових справ, інших матеріалів та документів, що стосуються їх розгляду тощо, їх первинного опрацювання, реєстрації в Автоматизованій системі електронного документообігу «Апеляція» (далі — АСЕД «Апеляція») та передачі структурним підрозділам апарату суду з урахуванням компетенції та адресатам.
 2. Здійснення прийняття кореспонденції, її обробки, розподілу, первинного опрацювання та реєстрації в АСЕД «Апеляція», передачі структурним підрозділам апарату суду з урахуванням компетенції, а також на подальший розгляд голові суду, його заступникам, секретарям судових палат та керівнику апарату.
 3. Проведення випереджувального моніторингу термінів виконання документів.
 4. Здійснення перевірки, прийняття, збереження переданих до відділу судових справ, інших матеріалів та документів тощо та реєстрації в АСЕД «Апеляція», а також своєчасного відправлення за належністю.
Приходько Світлана Петрівна
2.Відділ забезпечення діяльності голови суду, його заступників та керівництва апарату
Завдання
 1. Документальне, інформаційне, аналітичне та технічне забезпечення діяльності голови суду, його заступників та керівника аппарату.
Функції
 1. Здійснення організаційного, інформаційного та технічного забезпечення діяльності голови суду, його заступників та керівництва апарату.
 2. Здійснення аналітичного забезпечення діяльності голови суду, його заступників та керівництва апарату.
 3. Здійснення організаційних заходів щодо підготовки до зборів та нарад під головуванням голови суду, його заступників та керівника апарату. Збирання довідок, звітів та інших матеріалів, необхідних для розгляду на зборах та нарадах. Повідомлення учасників про час, місце та порядок денний зазначених заходів. Забезпечення ведення відповідних протоколів.
 4. Організація, відповідно до визначеного графіку, особистого прийому громадян головою суду, його заступниками та керівника апарату.
 5. Здійснення контролю за дотриманням строків, встановлених для розгляду письмових звернень громадян та юридичних осіб.
 6. Забезпечення гласності діяльності суду шляхом інформування в установленому порядку громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
 7. Забезпечення підтримки та розвитку робочих контактів з іншими органами державної влади, об'єднаннями громадян, науковими та експертними установами, міжнародно-правовими проектами, організаціями, головними редакторами українських друкованих видань, керівниками телерадіокомпаній, інформаційних агентств.
 8. Взаємодія з правоохоронними органами з питань діяльності правосуддя та підготовка відповідних матеріалів.
В. о. начальника відділу

Паламарчук Анна Юріївна

3.Відділ кадрової роботи та управління персоналом
Завдання
 1. Забезпечення реалізації державної політики з питань управління персоналом у суді.
Функції
 1. Забезпечення здійснення головою суду адміністративних повноважень в частині підготовки проектів наказів, розпоряджень та листів у межах компетенції відділу.
 2. Забезпечення здійснення керівником апарату своїх повноважень в частині підготовки проектів наказів, розпоряджень та листів у межах компетенції відділу.
 3. Вжиття заходів з метою дотримання норм антикорупційного законодавства.
 4. Здійснення документального оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
 5. Здійснення кадрового забезпечення суддів та працівників апарату суду.
 6. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.
Омельчук Ірина Миколаївна
4.Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності
Завдання
 1. Забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності суду.
 2. Забезпечення дотримання вимог бюджетного законодавства щодо економічного та ефективного використання бюджетних коштів.
 3. Забезпечення повноти, достовірності та своєчасності відображення фактів фінансово-господарської діяльності в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
Функції
 1. Забезпечення фінансової дисципліни.
 2. Здійснення обліку надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, та своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операції, пов'язаних з їх рухом.
 3. Підготовка бухгалтерської та статистичної звітності на підставі первинних документів і бухгалтерських записів, та надання її в установлені терміни відповідним органам.
Котова Віра Сергіївна
5.Відділ забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ
Завдання
 1. Організаційно-інформаційне забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ.
 2. Забезпечення ведення діловодства у відділі.
 3. Забезпечення автоматизованої обробки, обліку та контролю проходження матеріалів кримінального провадження, кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, скарг, заяв, клопотань та інших передбачених законом процесуальних документів, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду (далі — судових справ) та документів за допомогою автоматизованої системи електронного документообігу суду «Апеляція» (далі — АСЕД «Апеляція») та у паперовій формі.
Функції
 1. Забезпечення вчасної та правильної реєстрації судових справ в АСЕД «Апеляція» за відповідними індексами справ.
 2. Здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями судової палати з розгляду кримінальних справ.
 3. Вжиття заходів щодо витребування необхідних судових справ, матеріалів тощо для забезпечення апеляційного розгляду, здійснення контролю за їх надходженням.
Яворська Інна Петрівна
6.Відділ забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ
Завдання
 1. Організаційно-інформаційне забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ.
 2. Ведення діловодства у відділі.
 3. Забезпечення автоматизованої обробки, обліку та контролю проходження цивільних справ, скарг, заяв, клопотань та інших передбачених законом процесуальних документів, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду (далі — судових справ) та документів за допомогою автоматизованої системи електронного документообігу суду «Апеляція» (далі — АСЕД «Апеляція») та у паперовій формі.
Функції
 1. Повна, своєчасна та правильна реєстрація судових справ в АСЕД «Апеляція» за відповідними індексами.
 2. Здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями судової палати з розгляду цивільних справ, в тому числі повторного автоматизованого розподілу та заміни судді-члена колегії.
 3. Виконання роботи по підготовці судових справ до судових засідань, які проводяться суддями судової палати з розгляду цивільних справ.
Духота Світлана Юріївна
7.Перший відділ
Завдання
 1. Своєчасне розроблення та реалізація заходів, що забезпечують охорону державної таємниці.
 2. Запобігання витоку секретної інформації, виявлення та закриття каналів витоку такої інформації.
 3. Організація та ведення секретного діловодства.
 4. Здійснення контролю за станом режиму секретності в Апеляційному суді міста Києва.
Функції
 1. Розроблення заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, користування секретними документами, іншими носіями секретної інформації та запобігання витоку секретної інформації технічними каналами, охорона режимних приміщень, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації.
 2. Організація та забезпечення контролю за виконанням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці в тому числі за дотриманням установленого порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації, станом пропускного та внутрішньообов'язкового режиму.
 3. Здійснення реєстрації клопотань на отримання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, реєстрація відповідних ухвал слідчих суддів Апеляційного суду міста Києва.
 4. Організація та ведення секретного діловодства та архівного зберігання секретних документів.
В. о. начальника відділу

Качура Ірина Петрівна

8.Відділ забезпечення розгляду звернень та надання інформації
Завдання
 1. Забезпечення надання інформації фізичним особам, представникам юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.
 2. Забезпечення оформлення та реєстрації в автоматизованій системі електронного документообігу суду «Апеляція» звернень, що надходять до суду.
 3. забезпечення направлення відповідей за результатами розгляду звернень, запитів.
Функції
 1. Забезпечення прийняття та реєстрації вхідної кореспонденції в автоматизованій системі електронного документообігу суду «Апеляція», поданої фізичними особами, уповноваженими представниками юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування до відділу особисто, та передача її за належністю.
 2. Забезпечення належного оформлення звернень, запитів та направлення відповідей за результатами їх розгляду.
 3. Надання інформації про рух справ (проваджень), яка міститься в автоматизованій системі електронного документообігу суду «Апеляція».
 4. Надання роз'яснень громадянам щодо порядку оформлення та здійснення побачень з особами, які перебувають під вартою.
 5. Надання роз'яснень фізичним особам, представникам юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування щодо порядку ознайомлення зі справами (провадженнями), які перебувають в провадженні суду або зберігаються в архіві суду.
 6. Забезпечення видачі копій судових рішень по справам (провадженням), що перебувають в провадженні суду.
Майстро Мілена Михайлівна
9.Відділ судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства
Завдання
 1. Підготовка звітів про стан здійснення правосуддя Судом.
 2. Організація та забезпечення аналізу судової статистики з метою висвітлення результатів розгляду справ (проваджень) та матеріалів у порядку їх апеляційного оскарження в Суді.
 3. Забезпечення нормативно-правовими актами, спеціальною науковою літературою, матеріалами судової практики суддів та працівників апарату Суду.
Функції
 1. Здійснення обліку та опрацювання первинних даних судової статистики в автоматизованій системі електронного документообігу Суду «Апеляція».
 2. Проведення аналізу даних судової статистики, підготовка огляду даних стану здійснення правосуддя Судом з визначенням змін основних показників здійснення судочинства.
 3. Надання довідково-інформаційних та бібліотечно-бібліографічних послуг у Суді. Здійснення систематизованого обліку законів, інших нормативно-правових актів, а також матеріалів судової практики.
Смолянкіна Надія Леонідівна
10.Відділ договірно-правової роботи, управління ресурсами та майном і контролю за їх використанням
Завдання
 1. Здійснення організаційно-правових заходів пов'язаних з укладенням договорів, здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань та ведення претензійно-позовної роботи.
 2. Забезпечення управління ресурсами суду.
 3. Забезпечення обліку та контролю за наявністю, рухом та ефективністю використання майна суду.
Функції
 1. Підготовка аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів необхідних для провадження договірної роботи, прийняття участі, планування та прогнозування обсягів закупівель на поточний та наступний рік.
 2. Підготовка проектів договорів, протоколів розбіжностей, додаткових угод та іншої договірної документації.
 3. Контроль за збереженням та безпечної експлуатації будівлі та прилеглої території суду.
 4. Реєстрація, облік, зберігання ресурсів суду забезпечення їх належного та раціонального використання.
 5. Розробка щорічного плану заходів з енергозбереження.
 6. Ведення листування з контрагентами та органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції відділу.
Довгалюк Тетяна Анатоліївна
11.Відділ забезпечення доступу до судових рішень, звернення їх до виконання та архівної роботи
Завдання
 1. Забезпечення завершальної стадії судового провадження — звернення рішень судів до виконання.
 2. Надання доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства.
 3. Ведення архівної роботи зі справами (документами) з різними видами матеріальних носіїв інформації.
 4. Функціонування музею Апеляційного суду міста Києва з освітньою та науковою метою, залучення громадян до надбань національної та світової правової спадщини, історії судочинства України.
Функції
 1. Приймання від структурних підрозділів суду та зберігання справ (документів) з різними видами матеріальних носіїв інформації, систематизація справ (документів), які закінчені провадженням, ведення їх обліку, створення та вдосконалення довідкового апарату до фондів архіву Апеляційного суду міста Києва, організація у встановленому порядку користування справами (документами), що закінчені провадженням в суді, надання архівних довідок, копій, витягів з документів справ (судових рішень) учасникам судових процесів, юридичним і фізичним особам.
 2. Підготовка та направлення судових рішень (вироків, ухвал, постанов) Апеляційного суду міста Києва 2010—2015 років до Єдиного державного реєстру судових рішень.
 3. Контроль виконання судових рішень у справах Апеляційного суду міста Києва, Військового апеляційного суду центрального регіону, Військового місцевого суду Київського гарнізону, Військового місцевого суду Чернігівського гарнізону, Військового місцевого суду Дарницького гарнізону, виготовлення та направлення нагадувань та запитів, приєднання до судових справ документів, які підтверджують виконання судових рішень.
 4. Здійснення роботи з судовими та номенклатурними справами Апеляційного суду міста Києва, Київського міського суду, Військового апеляційного суду центрального регіону, Військового місцевого суду Київського гарнізону Військового місцевого суду Чернігівського гарнізону, Військового місцевого суду Дарницького гарнізону, Міжобласного суду відповідно до вимог Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років».
 5. Комплектування, облік, науково-дослідне вивчення, експонування, використання зібрання музею Апеляційного суду міста Києва.
Журавель Олена Анатоліївна
12.Відділ судових розпорядників
Завдання
 1. Перевірка та підготовка залу судового засідання до роботи в ньому суду.
 2. Забезпечення виконання учасниками судового процесу та іншими особами, присутніми в залі судового засідання, розпоряджень головуючого.
 3. забезпечення порядку в залі під час проведення засідань.
Функції
 1. Забезпечення проведення судового засідання(запрошувати учасників процесу до зали, приймати та передавати документи головуючому судді, оголшувати про вхід та вихід суду).
 2. Надання інформації в холі Апеляційного суду міста Києва стосовно засідань, призначених на поточний день.
 3. Виконання розпорядження головуючого.
Фетісов Ігор Віталійович
13.Відділ міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації
Завдання
 1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин з урахуванням повноважень Суду та стратегічного планування і координації його діяльності.
 2. Розробка, визначення, впровадження та реалізація єдиної інформаційної політики у всіх сферах діяльності Суду, планування та здійснення заходів, спрямованих на її виконання.
 3. Забезпечення інформування засобів масової інформації та громадськості про реалізацію державної політики з питань, віднесених до компетенції Суду.
Функції
 1. Планування, розробка, організація, координація та здійснення заходів в рамках міжнародно-правового співробітництва щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин Суду.
 2. Офіційне інформування через ЗМІ, інформаційні веб-ресурси Суду про діяльність Суду, а також оприлюднення публічної інформації.
 3. Підготовка та узгодження матеріалів для подальшого інформаційного наповнення офіційного вебсайту Апеляційного суду міста Києва, сторінки Суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України» та у всесвітній соціальній мережі Facebook та інших веб-ресурсів Суду.
14.Відділ адміністрування автоматизованої системи суду, захисту інформації та інформаційно-телекомунікаційних технологій
Завдання
 1. Адміністрування Автоматизованої системи електронного документообігу «Апеляція», забезпечення працездатності та впровадження програмно-технічних засобів для забезпечення її належного функціонування.
 2. Організаційне забезпечення захисту інформації в Автоматизованій системі електронного документообігу «Апеляція» та інформаційно-телекомунікаційних системах суду.
 3. Впровадження та забезпечення належного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем суду.
Функції
 1. Технічний супровід та підтримка працездатності, моніторинг функціонування та впровадження підсистем (модулів) в Автоматизованій системі електронного документообігу «Апеляція».
 2. Контроль за станом захисту інформації в Автоматизованій системі електронного документообігу «Апеляція» та інформаційно-телекомунікаційних системах суду, швидке реагування на вихід з ладу або порушення режимів функціонування, в тому числі після збоїв, відмов, аварій, їх оперативне відновлення.
 3. Системне супроводження, інсталяція, оновлення і відновлення працездатності операційних систем, офісного, прикладного та мережевого програмного забезпечення.
Грищенко Олександр Сергійович
Сектор реєстрації судових справ

Науково-практичний журнал «Судова апеляція»

Апеляційний суд міста Києва та Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України є засновниками фахового видання науково-практичного журналу «Судова апеляція».

Журнал «Судова апеляція» включено до переліку фахових видань у галузі юридичних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень (постанова Президії ВАК України № 2-05/7 від 04.07.2006 р.)//Бюлетень ВАК України. — 2006. — № 8. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації cерія КВ № 9693 від 23 березня 2005 року. Видавець ТОВ «Видавництво «Юридична думка».

У журналі розкриваються актуальні проблеми розвитку судової системи в Україні, апеляційного судочинства, кримінального права та процесу, цивільного права і процесу, адміністративної юстиції в Україні, історії апеляційного судочинства тощо.

Основна увага приділяється висвітленню судової апеляційної практики в Україні та зарубіжних країнах, а також практики міжнародних судів та трибуналів. Журнал містить також наукову та судову хроніку, рецензії на нові юридичні видання.

Вимоги до наукових статей, що подаються до журналу «Судова апеляція»

Наукова стаття повинна містити новизну та мати методологічне або загальнонаукове значення. Стаття у фаховому виданні повинна містити такі структурні елементи:

 • постановка проблеми,
 • актуальність дослідження,
 • зв'язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями,
 • аналіз останніх досліджень і публікацій,
 • виокремлення невирішеної раніше частини загальної проблеми, якій буде присвячена стаття,
 • викладення основного матеріалу,
 • висновки,
 • перспективи використання результатів дослідження.

Стаття повинна висвітлювати такі теми:

 • Теорія та історія апеляційного судочинства;
 • Судова система в Україні;
 • Проблеми кримінального права і процесу;
 • Проблеми цивільного права і процесу;
 • Проблеми господарського права і процесу;
 • Адміністративна юстиція в Україні;
 • Порівняльне правознавство;
 • Судова практика;
 • Наукова хроніка;
 • Практика міжнародних судів і трибуналів.

Вимоги до оформлення статей (погоджені з науковим редактором журналу), які подаються до відділу судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства Апеляційного суду міста Києва для їх опублікування в науково-практичному журналі «Судова апеляція»

 1. Роздрукований текст рукопису на папері формату А4 повинен бути чітким та контрастним.
 2. Поля повинні бути не менше: верхнє — 20 мм, праве — 10 мм, ліве — 30 мм і нижнє 25 мм.
 3. Обсяг статті 20 000 знаків (10 сторінок з переліком літератури).
 4. Шрифт — Times New Roman, кегль — 14.
 5. Полуторний інтервал.
 6. Нумерація рукопису наскрізна від першої (титульної) до останньої сторінки без пропусків, крім першої сторінки, де номер не вказується, проте дана сторінка враховується у загальній нумерації.
 7. У верхньому правому куті першої сторінки рукопису слід вказати індекс УДК.
 8. Прізвище, ім'я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи — трьома мовами (українська, російська, англійська).
 9. Заголовок статті слід подавати трьома мовами (українська, російська, англійська).
 10. Перед текстом статті подаються анотації та ключові слова трьома мовами (українська + ключові слова, російська + ключові слова, англійська + ключові слова).
 11. Після тексту статті треба зробити розширену англійську анотацію на 2 сторінки, або 4000 знаків. Вона не входить до кількості сторінок статті.
 12. Бібліографічні посилання оформляти і нумерувати в порядку надходження (1, 2, 3…). Посилання слід наводити за загальною валовою нумерацією в кінці кожної сторінки, на якій міститься джерело, а не в кінці статті.
 13. Список використаних джерел.
 14. До рукопису слід додати електронний варіант статті у форматі Word, а також інформаційну довідку про автора: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса, контактний телефон.
 15. До рукопису при наявності подається рецензія наукового керівника.

Рукописи можна надсилати на поштову (вул. Солом'янська, 2-а, м. Київ, 03680) та електронну адреси Апеляційного суду міста Києва із вказівкою «Для друку у журналі «Судова апеляція».

У разі надсилання рукопису на поштову адресу Апеляційного суду міста Києва обов'язково слід додати електронний носій інформації з текстом рукопису головний спеціаліст відділу судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства Апеляційного суду міста Києва Оропай Ольга Олександрівна.

Інформація для передплати

Фахове періодичне видання «Судова апеляція» можна передплатити у відділеннях поштового зв'язку за передплатним індексом: 91888.

Дане періодичне видання виходить чотири рази на рік (1 раз на квартал). Вартість передплати на рік (4 номери) — 338 грн. 32 коп.

Дану інформацію можна знайти на офіційному сайті ДП «Преса»[3].

Вартість передплати становить:

 • 3 міс. — 99 грн. 71 коп.
 • 6 міс. — 169 грн. 16 коп.
 • 12 міс. — 338 грн. 32 коп.

Контакти

 • Поштова адреса: 03110, місто Київ, вулиця Солом'янська, 2-А
 • Сторінка суду на порталі «Судова влада України»: http://.kia.court.gov.ua/sud2690

Будівля Апеляційного суду міста Києва

Адміністративна будівля Апеляційного суду міста Києва належить до категорії унікальних будівель та надзвичайно складних в інженерно-технічному виконанні, є найвищою адміністративною будівлею в Україні, належить до п'ятої категорії технічної складності, а також до першої категорії пожежної безпеки.

Загальна площа будівлі становить 31562 м², площа відведеної земельної ділянки — 1,2386 га. Будівля поділена на три автономних блоки (висотний 28-поверховий корпус висотою 121 метр), двоповерхова споруда над паркінгом, де влаштовується їдальня та інші адміністративно-господарські приміщення, та конференц-зал на 320 місць, що може використовуватись як окрема споруда із самостійним виходом і входом).

Будівля оснащена найпотужнішою у місті Києві автономною газовою котельнею (димові труби по сталевій естакаді проходять до висотного корпусу і по фасаду корпусу виводяться до відмітки 121 метр), в якій встановлені три водонагрівні газові котли типу Vitoplex 100 фірми «Viessmann» (Німеччина) теплопотужністю 1120 кВт у комплекті з газовими пальниками типу G7/1-D, ZMD-LN фірми «Wieshaupt» (Німеччина) і шумоглушниками, автоматикою регулювання та безпеки, насосами котлових контурів фірми «WILO» (Німеччина).

Враховуючи підвищену поверховість будівлі та складність планувальних рішень, в адміністративній будівлі суду встановлені сучасні системи пожежної та охоронної сигналізації (використовується обладнання типу SecurityPro фірми FITTICH AG, Швейцарія), оповіщення про пожежу автоматичного пожежогасіння.

Крім того, об'єкт оснащений системою контролю доступу (встановлена на базі безпеки ISM Monitor фірма VEREX, Канада), системами постійного нагляду та фіксуванням всіх подій, що відбуваються в приміщеннях тимчасового утримання підсудних, залах судових засідань, технічних та інших приміщеннях.

У будівлі Апеляційного суду міста Києва функціонує 7 ліфтів: 5 пасажирських та 2 вантажних, наявні два підземні поверхи і двоповерховий підземний паркінг на 35 машиномісць. На даху будівлі побудована спеціальна площадка для організації евакуації за допомогою гелікоптерів на випадок пожежі.

Примітки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.