Безеквівалентна лексика

Безеквівалентна лексика - це слова або словосполучення, які позначають предмети, явища, процеси, але на даному етапі розвитку мови не мають еквівалентів перекладу.

Еквівалент - це постійна лексична відповідність, яка точно збігається із значенням слова. У сучасній мовознавчій науці термін “безеквівалентна лексика” (далі БЛ) порівняно новий, і в його витлумаченні немає одностайності, а інколи й конкретності, що не сприяє визначенню БЛ як категорії лінгвістики. БЛ відображає національно-культурну своєрідність мови на лексичному рівні, називає такі поняття та явища у сфері певної культури, які не властиві іншим. БЛ наявна в кожній мові.

Критерії та методи визначення

Критеріями виокремлення такої лексики можуть бути:

 1. Семантичний (за яким враховується значення слів);
 2. Граматичний (показовий насамперед щодо одиниць, які мають певні формальні показники);
 3. Функціонально-стилістичний (БЛ може виконувати в тексті функції створення національного колориту, інтимізації тощо, у композиції поетичного тексту БЛ стає своєрідною смисловою домінантою (сильною позицією), впливає на зміст усього твору);

БЛ можна визначати за допомогою таких прийомів:

 1. Переклад (безеквівалентна як національно маркована лексика належить до групи, що не має відповідників у інших мовах);
 2. Експеримент (наприклад, під час проведення психолінгвістичного експерименту до поля слів-реакцій на певне слово-стимул потрапляють одиниці, що мають національно-культурні елементи значень).

Лакуни

При зіставленні лексики декількох мов можна виявити прогалини, білі плями в семантиці однієї з мов. Ці прогалини називаються лексичними лакунами і з'являються в результаті відсутності еквівалента у вигляді слова слову іншої мови. Тільки з допомогою порівняння, за допомогою контрастивного дослідження можна виявити лакуни. Всі лакуни можна компенсувати вільними і тимчасовими словосполученнями. Лакуни поділяються на наступні катергоріі:

 • культурологічні
 • текстові
 • лакуни фонових знань
 • поведінкові
 • кінетичні
 • мовні

Приклади БЛ в англійській мові порівняно з українською

Tuition - a sum of money charged for teaching by a college or university - плата за навчання.

Great go - the final and the preliminary examinations for a degree - випускний іспит на ступінь бакалавра (у Кембриджському університеті.)

Boarding school - a school where some or all pupils not only study, but also live during term time, with their fellow students and possibly teachers - школа, керована шкільною радою.

School agency - subscription agent that works in cooperation with schools, using students as salespeople for magazine subscriptions - шкільне агентство (організація, що представляє інтереси школи або групи шкіл в який-небуть області, наприклад, тій, що здійснює закупівлі обладнання.)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.