Вексельна мітка

Вексельна мітка — один з обов'язкових реквізитів векселя згідно з Уніфікованим Законом про переказні векселі та прості векселі, який є додатком № 1 до Женевської конвенції від 7 червня 1930 року.

Відображається у вигляді найменування «вексель», включене у текст документа на мові, якою складено вексель.

З метою утруднення перетворення невексельного зобов'язання у вексель слово «вексель» зазначається двічі: у лівому верхньому куті і в тексті документа, наприклад словами «заплатіть проти цього векселя…», «платіть за цим переказним векселем…».

Джерела

Івасів І. Б. Операції банків з векеселями. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. А. М. Мороза // Банківські операції: Підручник 3-тє вид. — Київ, КНЕУ, 2008. — с. 286—340.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.