Гідравлічний похил

Гідравлічний похил (рос.гидравлический уклон, англ. hydraulic gradient; нім. Wassergefälle f, Druckgefälle f) — відношення витрати напору до довжини шляху руху рідини :

Виникає внаслідок гідравлічного опору течії рідини.

Швидкiсть фільтрації рідини через гірську породу є прямо пропорцiйною до коефiцiєнта фiльтрацiї i гідравлічного похилу (напiрного градiєнта).

Література

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А  К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
  • Інженерна геологія (з основами геотехніки): підручник для студентів вищих навчальних закладів /Колектив авторів: В. Г. Суярко, В. М. Величко, О. В. Гаврилюк, В. В. Сухов, О. В. Нижник, В. С. Білецький, А. В. Матвєєв, О. А. Улицький, О. В. Чуєнко.; за заг. ред. проф. В. Г. Суярка. — Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. — 278 с.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.