Замкнута система (механіка)

Замкнута система — ідеалізована сукупність фізичних тіл, які не взаємодіють із зовнішнім середовищем. Найчастіше фізичні задачі розглядають у замкнутих системах — для спрощення обрахунків. У замкнутій системі знаходяться тіла і діють сили лише ті, які ми беремо до уваги при розв'язуванні таких задач. Зазвичай така ідеалізація є логічною, оскільки впливом середовища на перебіг певних подій можна знехтувати, але також вона застосовується для пояснення конкретних фізичних процесів чи законів.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.