Класифікація у збагаченні корисних копалин

Класифікація у збагаченні корисних копалин (рос. классификация в обогащении полезных ископаемых, англ. classifying, sizing, нім. Sortieren n, Sichten n, Klassieren n, Klassierung f) – процес розділення (сепарації) подрібнених матеріалів у рідинному або повітряному середовищі на основі відмінності в швидкостях падіння (осідання) частинок різно-го розміру, форми і густини.

Мета - отримання продуктів різного ґранулометричного складу і густини.

Застосування

К. застосовують у гірничій промисловості, переважно при збагаченні руд чорних і кольорових металів, вугілля і т.п. для забезпечення оптим. крупності продуктів при подальшій обробці, в т.ч. перед гравітац. збагаченням і флотацією. Крупність частинок, що розділяються, як правило, становить 1 мм - 40 мкм. Матеріал крупніший 3 мм (при збагаченні вугілля крупністю до 13 мм) класифікується рідко.

Різновиди

За технол. призначенням К. розділяють на:

  • с а м о с т і й н у (остаточну) для відділення грубозернистого матеріалу від мулистих і глинистих частинок, отримання готових продуктів, сортність яких визначається крупністю;
  • п і д г о т о в ч у - для розділення тонкозернистих матеріалів на окр. класи крупності перед їх збагаченням гравітац. або флотац. процесами.

При подрібненні виділяють К.:

  • п о п е р е д н ю - відділення великих частинок для подальшого їх подрібнення;
  • к о н т р о л ь н у, або п е р е в і р о ч н у - виділення великих частинок (пісків) з подрібненого матеріалу для подальшого їх доподрібнення в замкненому циклі;
  • с у м і щ е н у - попередню і контрольну (перевірочну), коли обидві опе-рації об'єднані в одну при подрібненні в замкненому циклі.

У залежності від середовища, в якому відбувається розділення частинок, розрізняють

  • м о к р у (гідравлічну) і
  • с у х у (пневматичну) К.

За принципом розділення виділяють К.

  • г р а в і т а ц і й н у (з розділенням частинок у полі сили тяжіння) і
  • в і д ц е н т р о в у (з розділенням в полі відцентрової сили).

Розрізняють також К. с и т о в у (грохочення) та б е з с и т о в у.

Механізм процесу класифікації

Теорія К. базується на вивченні і кількісному описі переміщення частинок в рідкому або повітряному середовищі, зокрема для дрібних частинок на основі закону Стокса. Ефективність К. залежить від розподілу рідкої фази по продуктах К., не-рівномірності швидкостей потоку і його турбулентності по перетину класифікатора, форми і густини частинок, а також конструктивних параметрів класифікаторів. Утруднення К. виникають зі зменшенням розміру частинок. Дуже тонкі (менше 10 мкм) частинки сильніше злипаються одна з одною - коагулюють або флокулюють. Для чіткого розділення тонких частинок необхідно їх роз'єднати, пептизувати додаванням реагентів, що запобігають злипанню тонких частинок.

Див. також

Література

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.