Контрагент

Контрагент (лат. contrahens — торговельна угода; contra проти + agens чинний; con-trahere взаємно протистояти) — одна із сторін договору у цивільно-правових відносинах.

У договорі кожному з зобов'язань сторін взаємно протистоїть (кореспондує) право іншої сторони і навпаки. У цивільно-правових відносинах під контрагентом розуміється одна зі сторін договору. В ролі контрагента виступають обидві сторони договору по відношенню один до одного. Кожен з партнерів, що укладають контракт, вважається контрагентом.

Приклади контрагентів :

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.