Мовознавство (журнал)

«Мовознавство» — науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Заснований 1967 року. Виходить 6 разів на рік.

Мовознавство
Обкладинка журналу "Мовознавство" за 2012 рік (№ 6)
Країна видання  Україна
Тематика мовознавча
Періодичність виходу Шість разів на рік
Мова українська
Адреса редакції 01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4
Головний редактор О. О. Тараненко
Засновано 1967
Передплатний індекс (Укрпошта) 74309
ISSN 0027-2833

inmo.org.ua/jm.html

У виданні висвітлюються проблеми загального, слов'янського, германського, романського, балтійського, тюркського та фінно-угорського мовознавства. Належне місце приділяється студіям з української мови, особливо в аспекті її зв'язків з іншими мовами. Журнал регулярно аналізує мовну ситуації в Україні та різних її регіонах. На його сторінках регулярно вміщуються матеріали наукових конференції, «круглих столів», дискусій з актуальних проблем мовознавства, ювілейних заходів. У спеціальних номерах опубліковані доповіді українських мовознавців на Міжнародних з'їздах славістів. Часопис знайомить читачів із новими українськими та зарубіжними лінгвістичними виданнями, висвітлює основні події мовознавчого життя в Україні та за її межами.

Журнал індексується в міжнародних базах даних Erih Plus, Crossref, Research Bible та Cite Factor.

Головний редактор — академік НАН України В. Г. Скляренко, з 2020 р. — член-кореспондент О. О. Тараненко.

Джерела

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.