Пакет даних

Пакет даних — в телекомунікаціях це відформатований блок даних який передається за допомогою комутації пакетів в комп'ютерній мережі. Комп'ютерні лінії зв'язку, які не підтримують передачу пакетів даних, такі як традиційні від точки-до-точки (англ. point-to-point) телекомунікаційні зв'язки, просто передають дані у вигляді серії байтів, символів або бітів поодинці.

Коли дані формуються в пакети, бітрейт засобів комунікації може краще розподілятися між користувачами, ніж якби мережі були лише з комутацією каналів. При використанні мереж з комутацією пакетів важко гарантувати найменш можливий бітрейт.

Механізм формування пакетів

При розробці протоколів TCP/IP було вирішено, що дані, які передаються мережею, розбиваються на частини. Такі частини називаються пакетами. Кожний пакет має власний номер і строго визначену довжину. Розбиття і нумерацію здійснює відповідне програмне забезпечення згідно з протоколом. Далі до кожного пакета додаються адреси відправника і одержувача. Це здійснюється згідно з протоколом IP. Після чого відправляється до одержувача

Для ефективної роботи мережі в цілому необхідно управляти рухом пакетів, тобто здійснювати маршрутизацію потоків даних. Маршрутизацію відповідно до єдиних принципів, алгоритмів і протоколів здійснюють спеціальні вузли мережі, які називаються маршрутизаторами.

Маршрутизатори вибирають оптимальний шлях, тобто визначають, які в цей час існують з'єднання і які з них найменше завантажені, знаходять шляхи обходження пошкоджених ділянок.

Див. також


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.