Пенівейт (одиниця вимірювання)

Пенівейт (англ. рennyweight, скорочене позначення - dwt, альтернативне скорочення - pwt або pw) — одиниця маси в тройській системі мір, рівна 24 гранам, 1/20 тройської унції. Зв'язок з одиницею системи SI: 1 dwt = 1,55517384 г (точно).

Pennyweight з англійської буквально перекладається як "вага пенні". Не дивлячись на назву, пенівейт не має ніякого відношення до маси нинішньої британської грошової одиниці пенні. Назва пов'язана зі "старим" пенні, який використовувався в Британії до переходу на десяткову систему в 1971 році. Початково 240 монет чеканились із одного тройського фунта (373,2417216 г) срібла. Таким чином, монета в один "старий" пенні важила 1,55517384 г і позначалася як d (від латинського денарійdenarius). Звідси й походить скорочене позначення пенівейта "dwt".

Використовується у Великій Британії, США, М'янмі, Ліберії в основному в ювелірній справі для зважування благородних металів та дорогоцінного каміння під час виготовлення ювелірних виробів, а також в стоматології.

В Україні в законодавчо регульованій сфері пенівейт не використовується, хоча на ринку країни присутні ваги, зокрема, лабораторні, які надають можливість використання цієї одиниці вимірювання.

Джерела

  • Величко О. М., Коломієць Л. В., Гордієнко Т. Б. Фізичні величини та їх одиниці: Підручник. — Одеса : ВМВ, 2009. — 297 с. — ISBN 978-966-413-127-5.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.