Сульфідна кислота

Сульфідна кислота або сірководнева кислота — водний розчин сірководню (H2S). Молярна маса 34 г/моль.

Водний розчин сірководню виявляє властивості двоосновної кислоти. Він кислий на смак, забарвлює синій лакмус у рожевий колір і має здатність заміщати обидва атоми водню на атоми металу з утворенням солей, які називаються сульфідами.

Сульфідна кислота як двоосновна дисоціює ступінчасто:

Але ця кислота дуже слабка. Тому піддається дисоціації лише незначна частина її молекул.

Джерела

  • Деркач Ф. А. Хімія. — Львів : Львівський університет, 1968. — 312 с.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.