Фармацевтичний журнал

«Фармацевтичний журнал» ( англ. Farmatsevtychnyi zhurnal) (Kyiv) — всеукраїнський науково-практичний журнал. Видання широко висвітлює практичну діяльність підприємств фармацевтичної галузі України, основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових медичних і фармацевтичних досліджень, актуальні питання розвитку науки та інноваційної діяльності, сучасний стан та перспективи досліджень з найважливіших напрямків медичної і фармацевтичної науки як в Україні, так і в світі, повідомляє про досягнення наукових колективів та окремих учених. Цільовою аудиторією періодичного видання є широке коло науковців, провізорів і лікарів, магістрів і бакалаврів медицини і фармації, організаторів системи охорони здоров'я, керівників й фахівців підприємств практичної фармації (виробництв, організацій оптової й роздрібної реалізації лікарських препаратів), викладачів, аспірантів і докторантів медичних та фармацевтичних навчальних закладів. Журнал включено до переліку видань ВАК України, в яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора філософії) і доктора наук за науковими спеціальностями з фармації і фармакології.

Фармацевтичний журнал
FARMATSEVTYCHNYI ZHURNAL ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Обкладинка журналу «Фармацевтичний журнал»
Країна видання  Україна
Тематика висвітлення фармацевтичних проблемних питань з організації медикаментозного забезпечення населення, розвитку фармацевтичної та фармакологічної науки, медичної промисловості, інформація про нові лікарські засоби
Періодичність виходу 1 раз на 2 місяці, до 10 ум. друк. арк., формат 70х108/16.
Мова статті — українська, анотації — англійська і російська мовами
Адреса редакції 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14.
Головний редактор професор Трохимчук В. В.
Видавець Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України
Засновник
Засновано 1928
Наклад 150 примірників
Доступ https://pharmj.org.ua
ISSN 0367-3057

pharmj.org.ua


 • Свідоцтво про державну реєстрацію: 19.04.2018 року, свідоцтво: Серія КВ  23258-13098ПР  
 • Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за спеціальностями : 226 «Фармація, промислова фармація» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 18. 12. 2018 р. № 1412), 091 « Біологія» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07. 05. 2019 р. № 612).
 • Електронна версія журналу представлена на сайті НБУ ім..В. І. Вернадського (http://www.irbis-nbuv.gov.ua) і сайті журналу https://pharmj.org.ua
 • Електронна версія журналу з 1959 року і по теперішній час представлена на сайті журналу https://pharmj.org.ua
 • Журнал індексується Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?user=Lu7V6-UAAAAJ&hl=uk)станом Архівовано 15 вересень 2021 у Wayback Machine. на 1 січня 2017 року
 • Видання Farmatsevtychnyi zhurnal включено до реферативних і наукометричних бази даних: Directory of Open Access Journals (з 2019 р.), worldcat.org (з 1930 р.), elibrary.ru (з 1973 р.), Google Академія (з 2011 р.), НБУ ім. В. І. Вернадського (з 2011 р.), ICI World of Journals (з 2014)
 • ICV 2019: 79.81

Історія

Заснований 1928 році у м. Харкові як орган Народного Комісаріату охорони здоров'я УРСР, а пізніше засновниками журналу стали Національний фармацевтичний університет,  ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»,ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України». У 1941—1958 pp. журнал не видавався. З 1959 року і по теперішній час архів доступний на сайті журналу https://pharmj.org.ua

Зміст

Журнал публікує оригінальні статті та огляди, які відображають передовий досвід і результати наукових досліджень у фармацевтичній галузі, а саме: Організація і управляння фармацією; Фармацевтична технологія; Клінічна фармакологія; Фармакологія; Гомеопатична фармація; Синтез та аналіз біологічно активних сполук; Виробництво, контроль якості, стандартизація ліків; Фармакогностичні, фітохімічні дослідження; Судова фармація; Фармацевтична освіта; Фармакоекономіка;  Актуальні питання. Дискусії; Огляди; Події, факти та ін..

Рубрики

 • 226 «Фармація, промислова фармація» (Організація і управляння фармацією. Фармацевтична технологія. Гомеопатична фармація. Синтез та аналіз біологічно активних сполук. Фармакогностичні, фітохімічні дослідження. Виробництво, контроль якості, стандартизація ліків. Судова фармація. Фармацевтична освіта).
 • 222 «Медицина» (Фармакологія. Клінічна фармакологія.Фармакоекономіка. Медична і фармацевтична освіта).
 • 091 «Біологія» (Лікарські рослини, рослинна сировина, фітохімічні дослідження. Фармакологія. Клінічна фармакологія).
 • Актуальні питання. Дискусії
 • Огляди
 • Події, факти

Редакційний колектив

Головний редактор

 • Головними редакторами «Фармацевтичного журналу» були провідні вчені: перший ректор Харківського фармацевтичного інституту і завідувач кафедри фармацев- тичної хімії й фармакогнозії професор Валяшко М. О. (1928—1931 рр.), начальник Головного аптечного управління Пельц С. І.(1931—1935 рр.), міністр охорони здоров'я УРСР академік Медве́ дь Л. І. (1936 р.), начальник Головного аптечного управління Виниченко І. П. (1936—1939 рр.), начальник Головного аптечного управління Шевельова А. Е. (1940—1941 рр.), начальник Головного аптечного управління МОЗ України доцент Губський І. М. (1959—1968 рр.), начальник Київського аптечного управління канд. хім. наук Шевчук-Абрамова О. І.(1968—1996 рр.) і завідувач лабораторії з контролю якості лікарських препаратів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» професор Цуркан О. О.(1999—2014 рр), декан медикопрофілактичного і фармацевтичного факультету Національного університету охорони здоровя України імені П.Л.Шупика - колишня- Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика професор Трохимчук В. В.

Заступники головного редактора

 • Убогов С. Г., д-р фарм. наук, професор;— заступник головного редактора
 • Власенко І. О., канд. фарм. наук, доцент — редактор

Редакційна колегія

Члени редакційної колегії за спеціальністю:

 Анісімов В.Ю., канд біол. наук, доцент (Одеса), Бєленічев І. Ф., д-р біол. наук, проф. (Запоріжжя), Бабінцева Л.Ю., д-р біол. наук, доцент (Київ), Гельмбольдт В. О., д-р хім. наук, проф. (Одеса), Гладишев В. В., д-р фарм. наук, проф. (Запоріжжя), Головенко М.Я., д-р біол. наук, проф., академік НАМН України (Одеса), Горачук В.В., д-р мед. наук, проф. (Київ), Грицик А.Р., д-р фарм. наук, проф. (Івано-Франківськ), Гульпа В.С., канд. фарм. наук, доцент (Київ), Давтян Л. Л., д-р фарм. наук, проф. (Київ), Дашевський А. М., д-р фарм. наук, доцент (Німеччина), Дроздова А.О., д-р фарм. наук, проф. (Київ), Зайченко Г. В., д-р мед. наук, проф. (Київ), Заліська О. М., д-р фарм. наук, проф. (Львів), Зіменковський А. Б., д-р мед. наук, проф. (Львів), Зіменковський Б. С., д-р фарм. наук, проф., академік НАМН України (Львів), Коритнюк Р.С., д-р фарм. наук, проф. (Київ), Котвіцька А. А., д-р фарм. наук, проф. (Харків), Лесик Р.Б., д-р фарм. наук, проф. (Львів), Малоштан Л.М., д-р біол. наук, проф. (Харків), Маслова Н. Ф., д-р біол. наук, проф. (Харків), Матвєєва Надія Анатоліївна д-р біол. наук, проф. (Київ), Набока О. І., д-р біол. наук, професор (Харків), Ніженковська І. В., д-р мед. наук, проф. (Київ), Орлова Н.М., д-р мед. наук, проф. (Київ), Панасенко О.І., д-р фарм. наук, проф. (Запоріжжя), проф. (Запоріжжя), Рубан О. А., д-р фарм. наук, проф. (Харків), Соловйов С.О., д-р фарм. наук (Київ), Тишкін С. М., д-р біол. наук (Київ), Убогов С.Г., д-р фарм. наук, проф.(Київ), Хакім Мохамад Сайфудін, д-р філософії (Індонезія), Шматенко О. П., д-р фарм. наук, проф.(Київ), Шпичак О.С., д-р фарм. наук, проф. (Харків)

Перелік обов'язкової розсилки примірника видання «Фармацевтичного журналу»

 • 1. Бібліотека Адміністрації Президента України Україна, 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, б. 11
 • 2. Верховна Рада України Україна, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, б. 5
 • 3. Національна наукова медична бібліотека України 01033, м. Київ, вул. Л.Толстого,7
 • 4. Держкомтелерадіо 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2/1
 • 5. Кабінет Міністрів України 01008, м. Київ, вул. Грушевського, б. 12/2
 • 6. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» 02160, м. Київ, пр. Гагаріна, б. 27
 • 7. Міністерство юстиції України 01601, м. Київ, вул. Городецького, 13
 • 8. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського 03039, м. Київ, пр. Голосіївський, б. 3
 • 9. Національна парламентська бібліотека України 01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1
 • 10. Бібліотека Буковинського державного медичного університету 58001, м. Чернівці, вул. О.О.Богомольця, 2
 • 11. Бібліотека Державного експерного центру МОЗ України 03057, м.Київ, вул. Антона Цедіка, 14
 • 12. Бібліотека ДУ «Інститут фармакології і токсикології» НАМН України 03057, м.Київ, вул. Антона Цедіка, 14
 • 13. Бібліотека Запорізького державного медичного університету 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
 • 14. Бібліотека Івано-Франківського державного медичного університету 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Галицька 7a
 • 15. Бібліотека Національного фармацевтичного університету 61168, м. Харків, вул.. Блюхера, б. 4
 • 16. Бібліотека НУОЗУ ім. П.Л.Шупика 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
 • 17. Бібліотека Одеського національного медичного університету 65082.м.Одеса, провул.Валіхівський, 2.
 • 18. Бібліотека Полтавського державного медичного університету 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23
 • 19. Бібліотека Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського 46001 Тернопiль, майдан Волi, 1
 • 20. Бібліотека Харківської медичної академії післядипломної освіти 61176, м. Харків, вул. Корчагінцев, 58
 • 21. Вінницька обласна наукова медична бібліотека 21018, м.Вінниця, вул. Толстого, б. 11
 • 22. Волинська обласна наукова медична бібліотека 43025, Луцьк, вул. Степана Бандери, 5
 • 23. Волинський національний університет ім. Лесі Українки 43025, м.Луцьк, просп. Волі, 13
 • 24. ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 88000, м. Ужгород, пл.Народна, 3
 • 25. Державна реєстраційна служба України 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13
 • 26. Державна служба України лікарських засобів та контролю за наркотиками 03115, Київ, проспект Перемоги, 120
 • 27. Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка» 61003, м. Харків, пров. Короленка, б. 18
 • 28. ДЗ «Луганський державний медичний університет», Бібліотека 93012, Україна, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
 • 29. Дніпровський державний медичний університет 49044, м.Дніпро, вул.В.Вернадського, 9
 • 30. Донецький національний медичний університет, Канцелярія, Кафедра фармації і фармакології, Хоменко В.М. 84313, м. Краматорськ, б.Машинобудівників, 39, Корпус 2 Машинобудівної академії
 • 31. ДП "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції" 61085, м Харків,, вул. Астрономічна, 33
 • 32. Житомирська обласна наукова медична бібліотека 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 62
 • 33. Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж 10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 99
 • 34. Закарпатська обласна наукова медична бібліотека 88001, м. Ужгород, вул. Апушанська, 27
 • 35. Комунальний заклад “Рівненська обласна наукова медична бібліотека” Рівненської обл.ради 33028, м. Рівне, вул. Котляревська, 2
 • 36. Кропивницька обласна наукова медична бібліотека 25015, м. Кропивницький, вул. Василини, 7
 • 37. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника 79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2
 • 38. Львівський національний університет ветеринарної медицини ібіотехнологій імені С. З. Ґжицького 79010, м.Львів, вул. Пекарська,50
 • 39. Наукова бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова 21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56
 • 40. Наукова бібліотека ім.М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка 01601,Київ,вул. Володимирська, 58
 • 41. Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6
 • 42. Наукова бібліотека Національного медичного університету імені О.О.Богомольця 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1
 • 43. Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету 61022, м. Харків, пр.. Леніна, 4, корп. Б
 • 44. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 16600, м. Ніжин, вул. Графська, 2
 • 45. Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького» 65023, Одеса, вул. Пастера, б. 13
 • 46. Одеський національний політехнічний університет 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1
 • 47. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 65026, м.Одеса, вул. Дворянська, 2
 • 48. ПВНЗ "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика" 54000, м. Миколаїв, вул.Котельна, 2
 • 49. ПВНЗ «Київський медичний університет» 02099, м.Київ, вул.Бориспільська, 2
 • 50. ПВНЗ «Київський міжнародний університет» 03179, м.Київ, вул. Львівська, 49
 • 51. Полтавська обласна наукова медична бібліотека 36014, м. Полтава, Київський р-н вул. Пушкіна буд. 133
 • 52. Сумська обласна наукова медична бібліотека 40030, Україна, м. Суми, вул. Петропавлівська, 105
 • 53. ТОВ "Львівський медичний інститут" 79015, м. Львів, вул. В.Поліщука, 76
 • 54. Український Реферативний журнал,Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 03113, м. Київ, вул. Шпака,2,Редакція журнала «Джерело»
 • 55. Хмельницька обласна наукова медична бібліотека 29001, м.Хмельницький, вул. Шевченко, 46
 • 56. ХОУНБ ім. Олеся Гончара 73002, м. Херсон Вул. Героїв Крут, 2
 • 57. Чернігівська обласна наукова медична бібліотека 14000, м.Чернігів, вул. Любецька, 7-Б

Джерела

 • Накази Міністерства освіти і науки України від 18. 12. 2018 р. № 1442, від 07. 05. 2019 р. № 612
 • Фармацевтичний журнал (Farmatsevtychnyi zhurnal) (Kyiv) :0367-3057 (Print); 2617-9628 (Online).- https://doaj.org/toc/2617-9628?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%220367-3057%22%2C%222617-9628%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
 • Про видавничу справу: Закон України від 5 черв. 1997 р. № 318/97-ВР/ Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2004. — 17 [3] с. — (Серія"Закони України").
 • Про друковані засоби масової інформації(пресу) в Україні: Закон України від16 листоп. 1992 р. № 2782-ХІІ// Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 1. — С. 2—15.
 • Про авторське право і суміжні права: Закон України від11 лип. 2001 р. № 2627-ІІІ// Урядовий кур'єр. — 2001. — 5 верес.
 • Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України: Наказ МОН України від 17.10.2012 р. № 1111.
 • ДСТУ4861:2007. Видання. Вихідні відомості. — Чинний від 2009—01—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — 45 с. — (Інформація та документація).
 • ДСТУ3017—95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. — Чинний від1996—01—01. — К. : Держстандарт Украї-ни, 1995. — 47 с
 • ДСТУ7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. — Чинний від 2010—10—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2010. — 14 с. — (Інформація та документація).
 • ДСТУ4515:2006. Видання. Міжнародний стандартний номер серіального видання. — Чинний від2007—01—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 6 с. — (Інформація та документація).
 • Оформлення вихідних відомостей у виданнях: метод. рек. / уклад. Г. М. Плиса; Кн. палата України. — Вид. 2-ге, змін. та доповн. — К. : Кн. палата України, 2008. — 52 с.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.