Цифрові системи передавання

Цифрові системи передавання — системи передавання інформації, які працюють з цифровими даними — певною послідовністю електричних імпульсів. Для передавання аналогового сигналу по ЦСП на передавальній стороні сигнал спочатку перетворюється в цифрову (дискретну) форму за допомогою аналогово-цифрового перетворювача (АЦП). Якщо на приймальній стороні користувачу чи іншій системі потрібен той же сигнал в аналоговій формі — то використовується зворотній перетворювач — цифрово-аналоговий (ЦАП).

Основні схеми взаємодії апаратури

 • Співнаправлений інтерфейс (codirectional interface) — інформаційний і синхросигнал передаються від одного терміналу до іншого. Термінали між собою рівні і симетричні.
 • Різнонаправлений інтерфейс (contradirectional interface) — термінали нерівноправні, синхросигнали передаються від керуючого терміналу до керованого. Інформаційні сигнали симетричні.
 • Інтерфейс з центральним тактовим генератором (centralized clock interface) — синхросигнали приходять від тактового генератора, інформаційні сигнали симетричні.

Переваги

 • Висока завадозахищеність
 • Слабка залежність якості передавання від довжини лінії зв'язку
 • Стабільність параметрів каналу зв'язку
 • Ефективне використання пропускної здатності каналів зв'язку
 • Можливість створення цифрової мережі зв'язку
 • Високі техніко-економічні показники
 • Висока енергоефективність

Недоліки

 • Більша складність реалізації
 • Забезпечення синхронізації

Використана література

"Евсеенко Г. Н.Е 25 Цифровые системы передачи: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РКСИ, 2005. — 100 с. "

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.