Аванпроєкт

Аванпроєкт — це сукупність робіт, які виконують перед проведенням дослідно-конструкторських робіт, з метою техніко-економічного обґрунтування доцільності розроблення продукції та шляхів її створення, виробництва та експлуатації[1], а також, вид вихідної технічної документації, що містить обґрунтування розробки продукції та її показників, вихідні вимоги і пропозиції щодо розробки, виробництва та експлуатації продукції.

Зазвичай на цьому етапі проєктування вимагається лише обмежене число випробувань. На додаток до специфікації функцій і завдань розглядаються альтернативні концепції проєкту, розробляються і рецензуються попередні кресленики обладнання та опис робочих процесів. У детальному проєкті кресленики аванпроєкту робляться докладнішими, переглядаються і доводяться до рівня компонентів.

Аванпроєкт за цілями збігається із стадією проєктування «Технічна пропозиція», тому, при наявності аванпроєкту ця стадія не передбачається.

Склад

У аванпроєкт включають пояснювальну записку, яка містить оцінку пропонованого напрямку, обґрунтування показників якості та техніко-економічних показників, необхідні розрахунки, схеми, кресленики, бібліографію і проєктну інформацію, а також проєкт технічного завдання на виріб.

Стадії

Замовлення

Вихідним документом для розробки аванпроєкту є завдання, складене замовником аванпроєкту.

Розробка

У процесі розробки аванпроєкту проводять патентні дослідження технічного рівня і тенденції розвитку техніки по техніко-економічним розрахункам, конструкторські опрацьовування, здійснюють прогнозування основних робіт по всьому життєвому циклу виробу з використанням кількісних методів оптимізації параметрів. Розроблений аванпроєкт піддають експертизі техніко-економічних показників.

Подача аванпроєкту

У комплект документів аванпроєкту в загальному випадку включають: пояснювальну записку, відомість аванпроєкту, схеми, таблиці та розрахунки, кресленик загального виду, габаритний кресленик.

Розгляд

Аванпроєкт перед затвердженням розглядає комісія, що складається з представників розробника і замовника, із запрошенням, при необхідності, фахівців інших зацікавлених організацій. За результатами розгляду аванпроєкту складають протокол і при позитивних результатах розгляду аванпроєкт рекомендують до затвердження.

Затвердження

Затверджений розробником і споживачем аванпроєкт є необхідною умовою початку розробки виробів.

Структура

Вихідним документом для розробки аванпроєкту є завдання, складене замовником аванпроєкту.

Умови і строки виконання аванпроєкту: встановлюються терміни початку і закінчення розробок, джерела фінансування, порядок розгляду і приймання аванпроєкту.

Іноді, під час аванпроєкту, замовник укладає контракт на виробництво дослідно-конструкторських робіт, після закінчення яких проводяться випробування дослідного зразка системи, після чого вона здається для заключного випробування.

Наступні фази робіт

Ескізний, технічний та робочий проєкти — це продовження аванпроєкту (технічної пропозиції).

Примітки

  1. ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення.

Джерела

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.