Таблиця

Таблиця — це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпчиками.


Таблиці широко використовуються в комунікаціях, дослідженнях та аналізі даних. Ми кожен день зустрічаєм таблиці в ЗМІ, рукописних матеріалах, комп'ютерних програмах, дорожніх знаках та багатьох інших місцях.

Базовий опис

Таблиця складається з впорядкованого набору рядків та стовпчиків. Це є спрощений опис основного виду таблиць. Певні висновки з цього опису:

 • термін рядок має кілька часто вживаних синонімів (наприклад кортеж, вектор);
 • термін стовпчик має кілька часто вживаних синонімів (наприклад поле, параметр, властивість, атрибут);
 • зазвичай стовпчик ідентифікується назвою;
 • назва стовпчика може складатися з слова, фрази або числового індексу;
 • перетином рядка і стовпчика є клітинка (комірка).

Елементи таблиці можуть бути по-різному згруповані, сегментовані, або розташовані, і навіть вкладені рекурсивно. Крім того, таблиця може включати метадані, анотації, заголовок, колонтитул та інше.

Проста таблиця

Наступний приклад ілюструє просту таблицю з трьома стовпчиками й шістьма рядками. Перший рядок не враховується, оскільки він використовується тільки для відображення назви стовпчиків. Він традиційно називається "рядок заголовка".

Викладачі кафедри програмування
ПрізвищеІм'яПо батькові
КлаковичкаЛесяМиронівна
КущакПетроБогданович
ЛітинськийСвятославВолодимирович
МузичукАнатолійОмелянович
РикалюкРоманЄвстахович
ЯрошкоСергійАдамович

Багатовимірні таблиці

Будь-яка проста таблиця може бути представлена як "багатовимірна" таблиця нормалізацією значень даних у впорядковану ієрархію. Типовим прикладом такої таблиці є таблиця множення.

Таблиця множення
×123
1123
2246
3369

Примітка: Багатовимірні таблиці, 2-вимірна, як в прикладі, є створені за умови координат або комбінування базових заголовків (полів) з приписування унікального значення. Це є ін'єктивне відношення: кожній комбінації значень заголовків рядка і заголовків стовпчика є зв'язані з унікальним значенням, представленим у таблиці:

 • стовпчику 1 і рядку 1 буде відповідати тільки значення 1 (і ніяке інше)
 • стовпчику 1 і рядку 2 буде відповідати тільки значення 2 (і ніяке інше) і так далі

Якщо дані умові не існують, то потрібно вставити додаткові стовпчики і рядки для збільшення розміру таблиці з певною кількістю пустих клітинок.

Щоб проілюструвати, як проста таблиця може бути перетворена в багатовимірну, розглянемо наступні перетворення Таблиці віку.

Модифікована таблиця віку (тільки імена)
+123
ОлегПогорілий ОлегТимчина ОлегЛуців Олег
ОлександрАлбул ОлександрТимченко ОлександрХелл Олександр

Це структурно ідентично таблиці множення, за винятком використання конкатенації замість множення як оператора, а також прізвища, імені та прізвища, а не цілих чисел, як операндів.

Широкі та Вузькі Таблиці

Таблиці можуть бути описані в широкому або вузькому форматі. Широкий формат має окремий стовпчик для кожної змінної даних, вузький формат матиме один стовпчик для всіх значень змінних і ще один стовпчик для контексту цього значення.

Загальне уявлення

Як інструмент комунікації, таблиця є формою узагальнення інформації в необмеженому числі різних соціальних або наукових контекстах. Вона забезпечує звичний спосіб донести інформацію, яка в іншому випадку може не бути очевидною та легкозрозумілою.

Наприклад, на наступній діаграмі, два альтернативних представлення тієї ж інформації представлені разом. Зліва знаходиться NFPA 704 стандарт, зправу є проста таблиця, що відображає ті ж дані. Обидві таблиці представляють по суті ту ж інформацію, але табличне подання є більш зрозумілим для тих, хто не знайомий з стандартом NFPA 704. Однак табличне представлення не може бути ідеальним в будь-яких обставинах (наприклад, через обмеженість простору, або з міркувань безпеки).

Квадрат безпеки
Стандартне представлення Табличне представлення
Рівні ризику
Небезпека для здоров'яВогненебезпечністьНестабільністьСпеціальне
Рівень 3Рівень 2Рівень 1

Конкретні застосування

Публікування

 • Перехресні посилання

Математика

 • Арифметика (таблиця множення)
 • Логіка (таблиця істинності)

Природничі науки

 • Хімія (періодична таблиця)
 • Океанографія (таблиці припливів)

Інформаційні технології

Використовуються як і в програмах так і в їх розробці.

Програми

Сучасні програми дають можливість створювати, форматувати та редагувати таблиці для широкого спектра застосувань. Наприклад:

 • текстові редактори;
 • програми для створення презентацій
 • таблиці, визначені в HTML

Джерела

 • Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. — К.: Літера, 2003 ISBN 966-7543-25-0 360 с.

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.