Аргумент

 • У логіці істинне судження, за допомогою якого в процесі логічного доведення встановлюється істинність тези. Основними видами аргументу є: очевидні положення, аксіоми, факти, закони науки, визначення понять і т. ін.
 • У математиці
  • Аргумент функції — величина, що стоїть під знаком даної функції (тобто величина, від значень якої залежать значення функції). Аргумент функції (наприклад, ) є . Аргумент функції може бути, в свою чергу, функцією деякої змінної величини, наприклад, аргумент тригонометричної функції є , тобто лінійна функція змінної ;
  • Аргумент комплексного числа , зображеного на площині XOY точкою з координатами і , — кут між радіусом-вектором цієї точки та віссю абсцис.
  • незалежну змінну;
  • значення незалежної змінної;
  • число, що визначає місце розташування елементу в таблиці;
 • У програмуванні
  • фактичний параметр процедури.

Література

ПосиланняThis article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.