Газорозподільна станція

Газорозподі́льна ста́нція (англ. Gas distributing station; нім. Gasverteilungsstation) — сукупність устаткування і обладнання для розподілу газу і регулювання його тиску, а також додаткового очищення від механічних домішок, одоризації, захисту трубопроводів і лінійного обладнання від недопустимого підвищення тиску, обліку витрат газу великими споживачами або районами. Газорозподільні станції входять до газорозподільних систем.

План типової газорозподільної станції

Класифікація

Розрізняють:

  • власне газорозподільну станцію, які споруджуються на кінцевих пунктах магістральних газопроводів або газопроводів, які відходять від них, продуктивністю до 500 тис.м3/год;
  • промислові газорозподільні станції; контрольно-розподільні пункти; газорегуляторні пункти;
  • автоматичні газорозподільні станції (АГС), для газопостачання споживачів у заданому обсязі з певним тиском, необхідним ступенем очищення, одоризації та обліком кількості газу.

Промислові газорозподільні станції

Промислові газорозподільні станції призначені для оброблення газу, який видобувається на промислах, а також для постачання газом прилеглого до промислу населеного пункту, контрольно-розподільні пункти — промислових або сільськогосподарських об'єктів, а також для постачання кільцевої системи газопроводів, які споруджуються навколо міста, продуктивністю 2—12 тис.м3/год. Газорегуляторні пункти використовують для постачання газорозподільних мереж або об'єктів із споживанням до 1,5 тис.м3/год.

Автоматичні газорозподільні станції

Автоматичні газорозподільні станції постачають газом невеликі населені пункти, колективні господарства на відгалуженнях від магістральних газопроводів. Газорозподільні станції бувають з вахтовим і безвахтовим обслуговуванням при пропускній здатності відповідно понад і до 200 тис.м3/год.

Газорозподільна станція на магістральних газопроводах знижують початковий тиск газу по одно-, дво- або триступінчастій схемі до 1,2 МПа і менше, газорегуляторні пункти — до 0,6 МПа і менше. Основний типовий ряд пропускної здатності газорозподільні станції: 10, 50, 100, 200 тис.м3/год; його модифікації: 1, 5, 25, 150 тис.м3/год.

Структура

До складу газорозподільних станцій входять основні блоки:

  • комутаційних пристроїв;
  • очищення газу;
  • попередження гідратоутворення (при необхідності);
  • автоматичного редукування (регулювання тиску, вимірювання витрати газу);
  • автоматичної одоризації газу.

Газ із вхідного газопроводу надходить до блоку комутаційних пристроїв і подається на очищення в оливні пиловловлювачі або вісцинові фільтри блоку очистки, потім надходить до блоку автоматичного регулювання тиску. Далі газ надходить до вихідних газопроводів низького тиску, де проводяться вимірювання витрати, її кількісний облік і одоризація. Кількість ліній редукування на газорозподільній станції залежить від витрати газу; одна з ліній передбачається як резервна.

Автоматизовані газорозподільні станції оснащуюються комплектом запірної арматури, яка при аварійній ситуації забезпечує автоматичне введення в дію і відключення робочих і резервних ліній редукування. Для безперебійного постачання споживачів газом в разі виходу з ладу регулятора тиску, заміни, ремонту або огляду обладнання передбачається обвідний газопровід (байпас) з ручним регулюванням тиску. Найбільшого поширення набули газорозподільні станції, які споруджені за типовими проектами, або блочні заводського виготовлення.

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.