Горюхіна Надія Олександрівна

Наді́я Олекса́ндрівна Горю́хіна (2 вересня 1918, Уфа, Російська республіка 29 жовтня 1998) — український музикознавець. Член-кореспондент Академії мистецтв України (1997–1998), доктор мистецтвознавства (1975). Член Спілки композиторів України.

Горюхіна Надія Олександрівна
Народилася 2 вересня 1918(1918-09-02)
Уфа, РСФРР
Померла 29 жовтня 1998(1998-10-29) (80 років)
Діяльність музикознавиця
Alma mater Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
Науковий ступінь доктор мистецтвознавства

Життєпис

Закінчила Київську консерваторію за спеціальністю «Історія та теорія музики». З 1948 — викладала в цьому ж закладі, з 1976 — професор.

Наукові праці Горюхіної 1960-х років присвячені музично-теоретичній та історичній україністиці — українській хоровій музиці, окремим аспектам творчості П. Козицького, Л. Колодуба, М. Леонтовича, Б. Лятошинського, Л. Ревуцького, К. Стеценка, А. Штогаренка (в наступні роки — також Л. Грабовського, Я. Губанова, В. Сильвестрова) та ін.; пізніше — актуальним проблемам теоретичного музикознавства (питанням форми й стилю, еволюції сонатної і варіаційної форм, музичного періоду, симфонізму тощо), творчому методу та музичній естетиці; в останні роки — музичній духовності, зокрема медитації як способу художнього мислення.

Серед вихованців Н. Горюхіної — І. Котляревський, Л. Дис, Т. Золозова, О. Мурзіна О. Мурзіна, О. Жарков, В. Козлов, Т. Коробецька, В. Кузик, Н. Орлова, Т. Мартинюк, композитори й музикознавці, кандидати мистецтвознавства Я. Губанов, Ю. Іщенко та ін.

Основні роботи

 • Канд. дис. «Основные черты украинской хоровой классики и их развитие в хоровом творчестве украинских советских композиторов» (К., 1956)
 • Докт. дис. «Музыкальная форма и стиль» (К., 1974).
 • К. Г. Стеценко. — К., 1950, 1955 (у співавт. з Л. Єфремовою).
 • Варіаційна форма. — К., 1965.
 • Симфонізм Л. М. Ревуцького. — К., 1965.
 • Період, його класифікація і методика викладання. К., 1968.
 • Эволюция сонатной формы. — К., 1970, 1973.
 • Еволюція періоду. — К., 1975.
 • Очерки по вопросам музыкального стиля и формы. — К., 1985 (укр. перекл. — 1990).
 • Вчення про музичну форму (неопубл.).
 • Інтонаційна основа хорів Б. М. Лятошинського // Українська радянська музика. — К., 1960. — Вип. 1.
 • Гармонія в обробках народних пісень М. Д. Леонтовича // Там само. — К., 1962. — Вип. 2.
 • Из истории свободных форм // Укр. музыковедение. — К., 1966.
 • Образи Шевченка в «Хустині» Л. Ревуцького // Т. Г. Шевченко і музика. — К., 1968.
 • Вопросы теории музыкальной формы // Проблемы музыкальной науки. — М., 1975. — Вып. 3.
 • Проблеми пісенного жанру // Музика. — 1979. — № 3.
 • Постановка проблеми творчого методу в теоретичному музикознавстві // Укр. муз-во. — К., 1980. — Вип. 15. [перевид. рос. мовою в зб.: Музыкальное искусство социалистического общества (материалы Респ. науч. конф. 1979 г.). — К., 1982].
 • Про основні проблеми музичної естетики // Музика. — 1982. — № 3.
 • Наукові основи теоретичного музикознавства // Питання методології радянського теоретичного музикознавства: З6. ст. / Упор. Н. Горюхіна. — К., 1982.
 • Стиль музыки И. С. Баха // И. С. Бах и современность. — К., 1985.
 • Музыкальное становление. Методика анализа // Музыкальное мышление: проблемы анализа и моделирования. — К., 1988.
 • Национальный стиль: понятие и опыт анализа // Проблемы музыкальной культуры. — К., 1989. — Вып. 2.
 • Обобщение как элемент художественного мышления // Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования. — К., 1989.
 • Открытые формы // Сб. науч. трудов Ленинградской ордена Ленина государственной консерватории им. Народний артист Римского-Корсакова. — Ленинград, 1990. — Ч. 1: Форма и стиль (передр. у кн.: Зі спадщини майстрів: Наук, вісник НМАУ. — К., 2003. — Вип. 30. — Кн. 1)
 • Симфонізм мислення П. I. Чайковського // Чайковський і Україна: Темат. зб. наук, праць. — К., 1991
 • Відчуження в музиці // Укр. муз-во. — К., 1998. — Вип. 28.
 • Музична україністика в контексті світової культури / Наук.-метод. зб.
 • Стиль отчуждения в век отчуждения // Книга на честь 70-річчя Н. Герасимової-Персидської: Наук, вісник НМАУ. — К., 1999. — Вип. 6.
 • Композиція музичного твору // Наук, вісник НМАУ. — К., 1999. — К., 2000. — Вип. 7: Музикознавство: з XX у XXI століття
 • Сонатная форма у венских классиков // Там само.
 • Открытие формы // Зі спадщини майстрів: Там само. — К., 2003. — Вип. 30. — Кн. 1.
Меморіальна дошка Горюхіній Надії_Олександрівні. Встановлена в приміщенні Київської консерваторії біля аудиторії № 42.

Література

 • Немкович О. Українське музикознавство XX століття як система наукових дисциплін. — К., 2006.
 • Кузик В. Вона знає «Гру в бісер» // Арт Лайн. — 1998. — № 9.
 • В. Кузик Горюхіна Надія Олександрівна // Українська музична енциклопедія / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. 2006. — Т. 1. — C. 511
 • Мурзіна О. Світло Надії Горюхіної // Мистецькі обрії' 98: Альманах. — К., 1999.
 • її ж. Слово про вчителя // Музикознавство: з XX у XXI століття: Наук, вісник НМАУ. — К., 2000. — Вип. 7.
 • Тимошенко О. Від редколегії // Там само.
 • Орлова Н. Горюхіна Н. О. // Зі спадщини майстрів: Наук. вісник НМАУ. — К., 2003. — Вип. 30. — Кн. 1.
 • [Б. п.]. Надія Олександрівна Горюхіна [Некролог] // Культура і життя. — 1998. — 11 листоп.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.