ДСТУ 3008:2015

ДСТУ 3008:2015 — «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» — установлює загальні вимоги до структурних елементів і правил оформлювання звітів у сфері науки й техніки. Поширюється на звіти про виконані теоретичні та/чи прикладні дослідження, науково-дослідні, дослідно-конструкторські, дослідно-технологічні роботи.

Державний стандарт України
ДСТУ 3008:2015
Позначення ДСТУ 3008:2015
Назва Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання
Інформаційні дані
Розроблено Технічний комітет стандартизації «Інформація і документація» (ТК 144)
Розробники ДП «УкрНДНЦ»,
Введено в дію наказ ДП «УкрНДНЦ»
від 22 червня 2015 р. № 61
На заміну ДСТУ 3008-95
Чинний від 2017-07-01
Статус Чинний[1]
Кількість сторінок 32
База нормативних документів

Розробники: Український інститут науково-технічної і економічної інформації; Технічний комітет стандартизації «Інформація і документація» (ТК 144).

Прийнято на заміну на заміну ДСТУ 3008-95. Набув чинності 1 липня 2017 р.

Застосування стандарту

Стандарт застосовується для оформлення звітів про результати теоретичних та/або прикладних досліджень, науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт.

На основі положень і вимог цього стандарту розроблені і розробляються нормативні та методичні документи, які встановлюють вимоги до оформлення Нормативно-правових актів і документів, що регламентують підготовку наукових кадрів в Україні:

Стандарт може бути застосовано в усіх сферах наукової діяльності, зокрема під час оформлення дисертацій, складання звітів за етапи та річних звітів за різними напрямами науково-технічної діяльності, посібників, підручників тощо.[9]

Положення і вимоги стандарту включають у освітні програми та навчальні курси, зокрема у освітнє середовище Moodle.[10]

Примітки

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.