Магістр

Магі́стр або магістер (від лат. magister «вчитель») освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти внаслідок успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми — 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов'язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра або спеціаліста.

Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти і присуджується закладом вищої освіти внаслідок успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми, обсяг якої становить 300—360 кредитів ЄКТС. [1].

Здобуття ступеня магістра

Здобуття ступеня магістра може також здійснюватися на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста (нормативний термін навчання визначається індивідуальною програмою з урахуванням академічної різниці між освітньо-професійною програмою спеціаліста та магістра, але не може перевищувати одного року).

Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку. Заклад вищої освіти реалізує освітньо-професійні програми підготовки магістрів за спеціальностями IV рівня акредитації.

За «Законом України про вищу освіту» передбачається підготовка магістрів за двома програмами:

  • освітньо-професійною (90-120 кредитів ЄКТС);
  • освітньо-науковою (120 кредитів ЄКТС). Освітньо-наукова програма магістра обов'язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.[2]

Освітньо-професійна програма підготовки магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямування може забезпечувати здобуття кваліфікації магістра на базі освітньо-професійної програми післядипломної підготовки (клінічної ординатури, інтернатури тощо). Нормативний термін навчання визначається відповідним міністерством за погодженням з Міносвіти[1].

Освітньо-професійна програма підготовки магістра юридичного спрямування в разі цільової підготовки за замовленням правоохоронних органів може забезпечувати здобуття кваліфікації магістра на базі повної загальної середньої освіти[1].

Особі, яка успішно виконала освітню програму підготовки магістра та пройшла атестацію, заклад вищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує ступінь магістра, присвоює відповідну кваліфікацію та видає документ про вищу освіту — диплом магістра.[1].

Етимологія слова

Магістр (лат. magister — «майстер», «вчитель»):

1) у Давньому Римі посадова особа (магістр вершників і ін.); пізніше в Європі — голова деяких світських і церковних закладів (наприклад, Великий Магістр (гросмейстер) — голова духовно-лицарського ордену);

2) у деяких країнах — освітньо-кваліфікаційний рівень, середній між бакалавром і доктором наук: присуджується особам, які закінчили університет або еквівалентний заклад освіти і вже є бакалаврами, а також пройшли додатковий курс навчання (1–2 роки), склали спеціальні іспити і захистили магістерську дисертацію; в Російській Федерації введена на початку 1990-х рр.

3) у Росії у XIX — на початку XX століть найнижчий учений ступінь.

4) у масонстві магістр — керівник масонської ложі.

Магістр за кордоном

Існують різновиди ступеня магістр (англ. Master's degree) у Європейському союзі та Північній Америці, наприклад:

  • Master of Arts або M.A. (укр. Магістр мистецтв) присуджується в гуманітарних галузях знання;
  • Master of Science або M.Sc. (укр. Магістр наук) присуджується в точних і природничих науках.

Подібно також:

  • Master of Law або LL.M (укр. Магістр права)
  • Master of Public Administration або MPA (укр. Магістр державного управління)
  • Master of Engineering або M.Eng. (укр. Магістр технічних наук)
  • Master of Business Administration або MBA (укр. Магістр бізнес-адміністрування)
  • Master of Business Administration (IT Management) або MBA (укр. Магістр бізнес-адміністрування в інформаційних технологіях)
  • фр. Mastère Spécialisé або MS (укр. Спеціалізований магістр)

В Європейському союзі й у Північній Америці більшість студентів не продовжує навчання в магістратурі, тому що бакалаврат вважається підтвердженням повноцінної й завершеної вищої освіти. Продовжують навчання в магістратурі частіше студенти, які планують займатися науковими дослідженнями або педагогічною діяльністю у ЗВО[3].

Див. також

Примітки

Джерела

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.