Декан (посада)

Декан (від грец. Δέκα — десять; буквально — «десятник») — глава факультету в освітній установі вищої професійної освіти; безпосередньо керує навчальною, виховною і науковою роботою на факультеті.

Посада декана факультету відноситься до професорсько-викладацького складу.

Здебільшого декан обирається професорами, викладачами та науковими співробітниками факультету.

Декан затверджується на посаді наказом ректора. Декан факультету підпорядковується безпосередньо ректору, проректору з навчальної частини.

Вимоги до кваліфікації декана в Україні: «Вища професійна освіта, стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наявність наукового ступеня або вченого звання».

Обов'язки

Декан займається поточними питаннями у навчанні студентів: від формування академічних груп до організації випускних заходів. Слідкує за організацією навчального процесу, аналізує успішність навчання студентів на своєму факультеті, організовує ліквідацію академічної заборгованості, контролює роботу кафедр університету. Організовує проведення виробничих зборів із студентами з питань організації навчального процесу, проведення старостатів та участь у них. Бере участь у плануванні державних випускних іспитів, за організація роботи кураторів груп, організація та контроль роботи студентів у літній період, робота та звітуванню у ректорській раді.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.