Діофантова апроксимація

Діофантова апроксімація або Діофантові наближення — розділ теорії чисел, в якому вивчаються питання розв'язання в цілих числах нерівностей або систем нерівностей з дійсними коефіцієнтами. Діофантові наближення вивчають, зокрема, наближення дійсних чисел раціональними. Так, у діофантових наближеннях наближення дійсного числа раціональними буде найкращим діофантовим наближенням[1], якщо

для кожного раціонального числа такого, що

Існують і інші варіанти наближень.

До діофантових наближень належить також теорія трансцендентних чисел.

Історія

Діофантові наближення названо на честь Діофанта, який розв'язував алгебраїчні рівняння в цілих числах. Першим загальним методом діофантових наближень був алгоритм ланцюгових дробів. У теорії діофантових наближень застосовують геометричні та аналітичні методи. Видатні дослідження з діофантових наближень належать Діріхле, Чебишову, Ерміту, Мінковському, Вороному, І. М. Виноградову, Делоне, О. Я. Хінчину та іншим.

Примітки

  1. Khinchin (1997) p.21

Джерела

  • Хинчин А. Я. Цепные дроби. М., 1961; Виноградов И. М. Метод тригонометрических сумм в теории чисел. М., 1971;
  • Боднарчук П. І., Скоробогатько В. Я. Гіллясті ланцюгові дроби та їх застосування. К., 1974.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.