Еманація (філософія)

Емана́ція — у філософії концептуальний термін, що означає створення Універсуму (Всесвіту) шляхом витікання (появи) його з першопочатку, Єдиного Божества.

Еманація (лат. emanatio — витікання) — у вченні неоплатоніків «випромінювання» вищими формами буття нижчих.

Література і джерела

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.