Життєвий цикл

Термін «Життєвий цикл» використовується у різних областях знань.

У біології

Біологічний життєвий цикл — послідовність стадій розвитку, через які проходить більшість видів у процесі онтогенезу.

В інформатиці

Життєвий цикл програмного забезпечення — період часу, який починається з моменту прийняття рішення про необхідність створення програмного продукту і закінчується в момент його повного вилучення з експлуатації.

У виробництві

Життєвий цикл продукції (виробу) — сукупність взаємопов'язаних процесів послідовної зміни стану продукції від початку дослідження та обґрунтування розроблення до припинення експлуатації виробу, застосування (зберігання) матеріалу.

У маркетингу

Життєвий цикл товару — час, упродовж якого товар життєздатний на ринку і забезпечує досягнення цілей продавця.

У психології

Стадії психосоціального розвитку за Еріксоном

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.