Закон сполучених посудин

Зако́н сполу́чених посу́дин  — закон гідростатики, який встановлює співвідношення між рівнями рідин у сполучених посудинах.

Сполучені посудини

Рівень рідини в посудинах, сполучених між собою  — однаковий.

Якщо різні коліна сполучених посудин заповнені різною рідиною, то висоти стовпів рідини співвідносяться обернено пропорційно до їхніх густин.

,

де літерою h позначені висоти в різних колінах, а літерою (ро) — густини рідин.

Закон сполучених посудин є наслідком закону Паскаля і виводиться із рівності тисків в каналі, який сполучає посудини.

Рівновага тисків в сполучних каналах записується у формі

,

де P — тиск на поверхні стовпа рідини, g прискорення вільного падіння.

У випадку однакових тисків це рівняння зводиться до

На основі закону сполучених посудин побудований принцип водонапірних башт, шлюзів, водомірних стекол тощо.

Для дуже тонких посудин, капілярів, необхідно враховувати поправки, пов'язані з капілярним ефектом.

Джерела

  • Божинова Ф. Я. Фізика. 7 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна. — Х.: Видавництво «Ранок», 2007. — С. 91—105.
  • Генденштейн Л. Е. Фізика. 8 клас: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. — Х.: Гімназія, 2008. — С. 95—108.
  • Левицький Б. Ф., Лещій Н. П. Гідравліка. Загальний курс. — Львів: Світ, 1994. — 264 с. ISBN 5-7773-0158-4
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.