Значення

 • Громадська, політична, історична і т. ін. вага, значення кого-, чого-небудь; важливість.
 • Абстрактна величина з однією характеристикою, згідно з якою вона може порівнюватися з іншими абстрактними величинами. Приклади значення в розумінні величина:
  • В математиці вживається як синонім величини чи для позначення результату (наприклад, значення функції; значення (результат перетворення чи обчислення) виразу тощо).
  • Логічне значеннялогіці, математичній логіці) — значення «істина» та «хибність», які можуть приймати логічні змінні чи твердження (судження).
  • Значення в програмуванні  - елемент даних, який є одним з можливих членів типу даних: воно може бути числом, символом або рядком символів. Значення може відповідати деякому стану величини (змінної або константи відповідного типу)
  • Гранично припустиме значення параметра — найбільше або найменше значення параметра, яке може мати виріб, пристрій та ін. для забезпечення свого правильного функціонування.
  • Екстремальне значення величини — найбільше або найменше значення величини.
  • Значення фізичної величини — відображення фізичної величини у вигляді числового значення з позначенням її одиниці.
  • Критичне значення — значення параметра сигналу, відхилення від якого може призвести до порушення нормального функціонування виробу, системи.
 • A-значення
 • G-значення
 • J-значення
 • Z-значення Косовера

Див. також

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.