Крижова кістка

Крижова кістка, крижі (лат. os sacrum) — кістка таза в людини, яка утворилася внаслідок зрощення крижових хребців, які зростаються в одну суцільну кістку в кінці пубертатного періоду (періоду статевого дозрівання). Це крижове зрощення сформувалось у прямоходячої людини (Homo erectus) — внаслідок довготривалого перебування її тулуба у вертикальному положенні, воно приймає на себе все тяжіння тіла людини і є центром цього тяжіння. За допомогою крижово-клубових суглобів з'єднується з клубовими кістками (складовими тазових).

Крижова кістка людини
Крижова кістка в тазі

Крижова кістка має трикутну форму. Основа крижової кістки (basis ossis) спрямована вгору, а верхівка крижової кістки (apex ossis sacri) — вниз та вперед. Розкидані вбік у вигляді крил бічні частини основи отримали назву крижових крил (ala sacralis). Основа крижового хребця під невеликим кутом, утворюючи виступ вперед — мис (promontorium).

Передня тазова поверхня (fasies pelvina) крижової кістки увігнута. На тазовій поверхні помітні поперечні лінії (linea transversae) — місця зрощення крижових хребців. На кінцях поперечних ліній знаходяться передні крижові отвори (foramina sacralia anteriora). На спинній поверхні крижової кістки (fades dorsalis) переднім крижовим отвором відповідають задні крижові отвори (foramina sacralia posteriora). Крізь отвори проходять відповідно передні та задні гілки крижових спинномозкових нервів і судини. З обох боків від отворів розташовуються бічні частини (partes laterales) крижової кістки, що утворились в результаті злиття поперечних відростків та рудиментів крижових ребер. На кожній з бічних частин міститься вушкоподібна поверхня (facies auricularis), яка зчленовується з однойменною поверхнею клубової кістки. Позаду вушкоподібної поверхні помітна крижова горбистість (tuberositas sacralis) — місце прикріплення зв'язок.

На спинній поверхні крижової кістки вздовж серединної лінії проходить серединний крижовий гребінь (crista sacralis mediana), що утворився в результаті зрощення остистих відростків крижових хребців. По боках від серединного лежать присередні крижові гребені (cristae sacrales mediales), що утворились внаслідок злиття суглобових відростків крижових хребців. Ще латеральніше розміщені бічні крижові гребені (cristae sacrales laterales) — наслідки зрощення поперечних відростків крижових хребців. Від основи крижової кістки вгору спрямовані верхні суглобові відростки (processi articulares superiores), що утворюють суглоби з нижніми суглобовими відростками V-поперекового хребця.

Крізь усю крижову кістку проходить крижовий канал (canalis sacralis), який є продовженням хребтового каналу вищерозташованих відділів хребтового стовпа. Донизу канал відкривається через крижовий розтвір (hiatus sacralis), обабіч якого розміщуються крижові роги (cornua sacralia).

Рудименти нижніх суглобових відростків останнього крижового хребця. Крижовий розтвір є місцем виходу кінцевої нитки хребтового стовпа і може бути місцем епідуральної анастезії.

Додаткові зображення

Література

  • Людина. / Навч. посібник з анатомії та фізіології. Львів. 2002. 240 с.
  • «Анатомія людини», О. І. Свіридов, Київ, Вища школа, 2001.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.