Масив гірських порід

Масив, Масив гірських порід (англ. massif, block, solid mass, solid strata; нім. Massiv n, Gesteinskörper m)

Визначення та загальний опис

  • 2) Ділянка земної кори, що характеризується єдиними загальними умовами утворення і подібними інженерно–геологічними властивостями гірських порід, що його складають.

Масиви відрізняються особливостями залягання і мірою порушення (тріщинуватістю і блоковістю) г.п., мінералогічним складом, текстурою і пористістю г.п., наявністю рідких (вода, нафта, розсоли) і газоподібних (метан і ін.) включень, їх зв’язком з твердими складовими, а також показниками геомеханічного (діючі сили, напруження і деформації гравітаційного, тектонічного і техногенного походження) та фізичного стану (ерозійні процеси і ін.).

Виділення М.г.п. проводиться шляхом інж.-геол. і гідрогеол. досліджень, масштаби яких встановлюються в залежності від поставлених цілей при вирішенні наук. проблем і прикладних завдань розробки родов. корисних копалин.

Область впливу виробки

Область впливу виробки – зона в оточуючому виробку масиві гірських порід, в якій внаслідок проведення виробки відбувається помітний перерозподіл напружень. Величина О.в.в. залежить від властивостей гірських порід, глибини розроблення, розмірів та форми виробки.

Область знижених напружень

Область знижених напружень – зона в масиві гірських порід, в якій напруження в результаті проведення виробки зменшені у порівнянні з напруженнями в незайманому масиві. Величина цієї зони залежить від властивостей порід, глибини розробки, розмірів, форми і розташування виробки.

Область підвищених напружень

Область підвищених напружень – зона в масиві гірських порід, в якій спостерігаються напруження, підвищені у порівнянні з напруженнями у незайманому масиві.

Див. також

Література

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.