Подача насоса

Подача насоса Qн, (рос. подача насоса ; англ. pump capacity, pump duty, pump delivery, rate of a pump, нім. Pumpenförderleistung f, Pumpenliefermenge f, Pumpenförderstrom m, Förderstrom m der Pumpe) витрата рідини через напірний (вихідний) патрубок насоса. Тобто корисна об’ємна кількість рідини, що подається насосом за одиницю часу через його вихідний переріз (нагнітальний патрубок). Зазвичай вимірюється в літрах за хвилину (л/хв).

Ідеальна подача об'ємного насоса (без врахування втрат) пов'язана з його робочим об'ємом наступним співвідношенням:

де:

 робочий об'єм насоса;
n — число циклів роботи насоса за одиницю часу (наприклад, частота обертання вала);
k — кратність роботи насоса, тобто кількість циклів засмоктування і нагнітання за один цикл роботи.

Однак реальна подача об'ємного насоса завжди менша за ідеальну подачу на величину витоків через зазори і щілини в насосі, причому витоки зростають і зростанням перепаду тисків між всмоктувальною і нагнітальною порожнинами.

де:

 — об'ємний ККД насоса;
 — втрати робочої рідини за одиницю часу.

Залежність подачі насоса від тиску в напірній гідролінії називається характеристикою об'ємного насоса . У об'ємних насосів характеристика жорстка, тобто подача дуже мало залежить від тиску в напірній гідролінії, а у гідродинамічних насосів подача дуже сильно залежить від тиску в напірній гідролінії (чим більший тиск, тим менша подача).

Різновиди подачі насоса

Максимальна подача насоса, (рос. максимальная подача насоса, англ. maximum delivery of a pump, нім. Grösstförderstrom m) — найбільша допустима подача, за якої насос може працювати без пошкоджень з заданою частотою обертання, безперервно переміщуючи певну рідину.

Оптимальна подача насоса (рос. оптимальная подача насоса; англ. optimum delivery of a pump, нім. Bestförderstrom m) — подача насоса в точці найбільшого (оптимального) ККД.

Див. також

Література

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Д. : Донбас, 2007. — Т. 2 : Л  Р. — 670 с. — ISBN 57740-0828-2.
  • Кулінченко В.Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід: Підручник.-Київ: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006.-616с.
  • Гідроприводи та гідропневмоавтоматика: Підручник /В. О. Федорець, М. Н. Педченко, В. Б. Струтинський та ін. За ред. В. О. Федорця. — К:Вища школа,— 1995.- 463 с.  — ISBN 5-11-004086-9
  • Бойко В. С., Бойко Р. В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу. Тт. 1-2, 2004–2006 рр. 560 + 800 с.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.