Потокова лінія

Пото́кова лі́нія (англ. production line) виробнича дільниця, оснащена сукупністю машин і механізмів, призначених для виготовлення певної продукції та встановлених згідно з послідовністю операцій технологічного процесу, що виконуються із заданим ритмом[1][2].

Потокова лінія складального виробництва
Потокова лінія по вирбництву кондитерських виробів

Класифікація

Лінії такою типу є технічно основою потокового виробництва. Потокові лінії розрізняють за рівнем механізації і автоматизації, кількістю найменувань виготовлюваної на них продукції (одно-, дво- і багатопредметні), видом виконуваних робіт (наприклад, механічна обробка, складання), можливістю переналагоджування на продукцію іншого виду (переналагоджувані і непереналагоджувані) тощо.

Особливості побудови

За кожною машиною чи робочим місцем потокової лінії закріплюється одна або декілька технологічних операцій. Потокова лінія у металлообробних цехах — це один ряд (або два ряди) обробних верстатів (машин), зв'язаних транспортними пристроями для передавання деталей з однієї операції на іншу. Потокова лінія на складальних ділянках — ряд робочих позицій (робочих місць), оснащених устаткуванням, пристосуваннями, інструментом, транспортним пристроєм для пересування виробу (машини), що складається з позиції на позицію, які безперервно забезпечуються деталями і вузлами для складання виробу.

Ефективність та області використання

На основі таких ліній з високим ступенем механізації та автоматизації створюють автоматичні лінії. Застосування потокових ліній підвищує продуктивність праці, скорочує виробничий цикл і трудомісткість виготовлення виробів, знижує собівартість продукції.

Потокові лінії використовують у машино- і приладобудуванні, харчовій, лісовій, легкій (швейній і взуттєвій) промисловості, у будівництві тощо.

Див. також

Примітки

  1. ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення.
  2. «Потокова лінія» в УРЕ.

Джерела

  • Подвігіна В. І., Гуревич В. О. Організація виробничого процесу в часі та просторі. Потокове виробництво. Навч. пос. — К.: ЦНЛ, 2007. — 136 с.
  • Петрович Й. М., Захарчин Г. М. Організація виробництва: Підручник. — Львів: Магнолія 2006, 2008. — 400 с. — ISBN 966-8340-19-1
  • Плоткін Я. Д. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я. Д. Плоткін, О. К. Янушкевич. — Львів: Світ, 1996. — 350 с. — ISBN 5-7773-0213-0

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.