Провінція (геологія)

Провінція (рос. провинция, англ. province, нім. Provinz f) –

Геологічні провінції світу
  • 1) Район розробки родовища, будь-яких корисних копалин. Наприклад, П. вугільна, металогенічна (рудна), нафтоносна.
  • 2) Частина природної зони, територія, область, яка характеризується певними ознаками. Одиниця районування.

Фізико-географічна провінція – частина природної зони в складі певної фізико-географічної області; одиниця фізико-географічного районування. Виділяють за морфоструктурними особливостям рельєфу і клімату, в горах – за характером ви-сотної поясності.

Гідрогеохімічна провінція – гідрогеологічна структура, що характеризується єдністю геологічної будови та геохімічної еволюції, які відображені в умовах формування хім. складу підземних вод, їх вертикальній та горизонтальній зональності, а також в наявних типоморфних ендогенних та екзогенних елементах та газах.

Мірагенетична провінція – територія, мінеральні комплекси якої зв’язані спільністю походження.

Мінералогічна провінція – територія, яка характеризується явною перевагою того чи іншого типу мінералізації.

Теригенно-мінералогічна провінція – область осадонакопичення, що характеризується єдиним комплексом уламкових мінералів. Може бути простою, коли формується за рахунок продуктів зносу з однієї області, або складною, коли формується за рахунок зносу з кількох областей.

Вугленосна провінція (рос. провинция угленосная; англ. coal-bearing province; нім. kohlenführende Provinz f ) – великі площі з одновіковим процесом осадонакопичення і вуглеутворення у подібних фізико-географічних умовах. До В.п., як правило, входять декілька вугільних басейнів і великих родовищ, які пов’язані між собою спільністю генетичних ознак.

Нафтогазоносна провінція (рос. провинция нефтегазоносная; англ. petroleum-bearing province; нім. erdöl-und-erdgasführende Provinz f) – територія, що зазвичай об’єднує сукупність нафтогазоносних областей, приурочених до одного або групи найбільших геоструктурних елементів (синеклізи, антеклізи, крайового прогину та ін.). У світі виділено близько 80 нафтогазоносних провінцій, чимало з них мають підводне продовження.

Крім того, виділяють геохімічні, гідрогеологічні провінції, провінції мінеральних вод та ін.

Див. також

Література

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.