Різьбове з'єднання

Різьбове́ з'є́днання, нарі́зеве з'є́днання — розбірне нерухоме з'єднання деталей машин за допомогою нарізі, у якому одна з деталей має зовнішню нарізь, а інша — внутрішню.[1]

Нарізеве з'єднання є найпоширеніші з'єднання деталей машин. Широке їх застосування у машинах і механізмах пояснюється їхньою простотою й надійністю, зручністю регулювання, затягання, а також можливістю їх розбирання й повторного складання без заміни деталі.

Види нарізевих з'єднань

Болтове з'єднання
Ґвинтове з'єднання
Шпилькове з'єднання

За видом нарізі

У нарізевих з'єднаннях використовується метрична і дюймова нарізь різних профілів в залежності від технологічних завдань з'єднання. Нарізь, утворена на циліндричній/конічній поверхні, називається циліндричною/конічною. Залежно від системи розмірів нарізей їх і відповідні з'єднання поділяють на метричні, дюймові, трубні тощо.

Залежно, від призначення нарізі і нарізеві з'єднання поділяють на три групи:

 • кріпильні;
 • кріпильно-ущільнювальні;
 • спеціальні.

Контур перерізу нарізі в площині, що проходить через її вісь (вісь ґвинта), називається профілем нарізі. Розрізняють п'ять основних профілів нарізі:

 • трикутна;
 • упорна;
 • трапецоїдна;
 • прямокутна;
 • кругла.

Якщо на видимій частині циліндра (конуса) ґвинтова поверхня піднімається зліва направо, то нарізь називають правою, а якщо справа наліво, то лівою.

Залежно від кількості витків, що виходять з основи циліндра, нарізі бувають:

 • однозахідні;
 • двозахідні;
 • багатозахідні.

За видом нарізевих деталей

Нарізеві з'єднання за видом з'єднувальних деталей поділяються:

Характеристики нарізевих з'єднань

Переваги

До переваг нарізевих з'єднань відносяться:

 • технологічність;
 • взаємозамінність;
 • універсальність;
 • надійність;
 • масовість.

Недоліки

До недоліків нарізевих з'єднань слід віднести:

 • самовідґвинчування при перемінних навантаженнях, що вимагає застосування спеціальних засобів стопоріння.
 • отвори під кріпильні деталі як нарізеві так і гладкі викликають концентрацію напружень у матеріалі скріплюваних деталей.
 • для ущільнення (герметизації) з'єднання, необхідно використовувати додаткові технічні рішення.

Примітки

 1. ДСТУ 2497-94 Різьба і різьбові з'єднання. Терміни та визначення.

Джерела

 • Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. — Афіша. — С. 560. — ISBN 966-8013-58-1.
 • Корець М. С. Основи машинознавства: навч. посібник / М. С. Корець, А. М. Тарара, І. Г. Трегуб. — К., 2001. — 144 с.
 • Коновалюк Д. М., Ковальчук Р. М. Деталі машин: Підручник. — Вид. 2-ге .-К.: Кондор, 2004. -584 с. — ISBN 966-7982-22-X
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.