Світова література

Світова́ літерату́ра— сукупність літератур усіх народів світу від давнини до сьогодення. Зародження літератури в кожній країні пов’язане з виникненням писемності і художньої творчості в царині мистецтва слова, що відбувалося неодночасно в різних регіонах, державах тощо. Література кожного народу має свою національну й художню своєрідність, але вона сприймає досягнення літератур інших країн і розвивається у взаємодії з ними, запозичуючи окремі елементи (факти, ідеї, поетичні форми тощо). Тому як поняття всесвітня література була усвідомлена лише в XIX ст., коли особливо поширилися літературні зв’язки різних країн.

 • В ширшому значенні цей термін означає всю літературу, створену в будь-якій точці світу від початку існування людської цивілізації.
 • У вужчому сенсі — це узагальнена концепція літератур, створених різними мовами, які класифікуються так: Європо-орієнтована література, література за жанрами, література континентів, література націй, і так далі.

Походження терміну

Творцем терміну «світова література» офіційно вважають Йоганна Вольфганга фон Ґете, який у 1827 році вжив німецький вислів Weltliteratur. Але концепція терміну набагато старша (Вольтер, Віко, Лейбніц). Однак саме Гете звертав увагу на загальні тенденції розвитку, взаємозв’язки та характерні специфічні особливості кожної з національних літератур, їх здобутки, спираючись на творчість визначних письменників, які презентують певні літературні явища різних періодів (античність, Середньовіччя тощо), регіонів (Західна Європа, Близький Схід тощо) конкретно зазначених країн.

Ґете був у захваті від виконання робіт Тассо в Франції, стверджуючи, що літературу не повинні обмежувати народи. З 1827 до 1832 в різних дискусіях і бесідах з Еккерману не встановлено ідею світової літератури, і його ідеї були під впливом Гердер, який між 1874. до 1891 опублікував дискусійні ідеї для філософії історії людства.

Історія

У 1894 році в Німеччині з'являється в перше "Історія світової літератури". В англо-американських колах з'являється термін порівняльне літературознавство ("Порівняльне літературознавство", 1952), французькою мовою littérature générale ("Загальна література", 1935) та італійською storia universale (1933). У 1899 році була створена перша кафедра порівняльної літератури в США, і в 1930 році став міжнародно визнаним для науковою дисципліною.

Особливості

До певного часу літературний процес у кожній країні мав відносно замкнений, суто національний характер. Але з розвитком економічних та культурних зв’язків із багатьох національних і місцевих літератур утворюється одна всесвітня література. Всесвітній літературний процес зумовлений розвитком різних національних літератур, які мають власну своєрідність, але водночас існують загальні закономірності, притаманні літературі загалом.

Мова звільнилася від будь-якого "природного", традиційного та стилістичного зв'язку, і канонізується як "літературна". Перший розворот охоплює древню індійську і перську літератури, а пізніше середньовічну літературу і усну літературу багатьох народів.

---

Важливу роль у літературному процесі відіграє взаємодія літератури з іншими видами мистецтва, з культурними та суспільними явищами, з наукою, філософією. Історія літератури тісно пов’язана з історією суспільства, однак їй притаманні власні, внутрішні закони розвитку.

Розвиток і функціонування літературного процесу відбувається як за певної епохи, так і впродовж усієї історії нації, країни, світу. В історії світової літератури відомі кілька етапів розвитку.

Етапи розвитку світової літератури

 1. Міфологія, усна народна творчість
 2. Антична література (VIII ст. до н. е. - V ст. н. е.)
 3. Література доби Середньовіччя (V-XV ст.)
 4. Література доби Відродження (XV-XVII ст.)
 5. Література XVII ст.: бароко і класицизм
 6. Література доби Просвітництва (кінець XVII - XVIII ст.): просвітницький реалізм, просвітницький класицизм, сентименталізм, рококо
 7. Література XIX ст. : романтизм і реалізм
 8. Література кінця XIX - другої половини XX ст.: модернізм (паралельно розвиваються інші напрями — реалізм, романтизм)
 9. Література останньої третини XX - початку XXI ст.: постмодернізм, розвиток інших напрямів

Див. також

Посилання

Джерела


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.