Семінар

Семінар — форма групових занять з предмета або теми студентів вищих навчальних закладів, учнів школи тощо, що відбувається під керівництвом викладача.

Семінари (метод викладання) англ. Seminars (teaching method) — зібрання групи студентів, які зайняті науковими дослідженнями або вивченням наукових проблем, під керівництвом одного або декількох викладачів для обговорення питань, що представляють взаємну цікавість.

Семінарське заняття — форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Семінарські заняття проводяться в аудиторіях, навчальних кабінетах або на онлайн-зустрічах з однією академічною групою.

Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.[1]

Вчительський семінар — чотирирічний освітній заклад, який готував вчителів початкових шкіл Українського педагогічного товариства «Рідна школа».

Історія

Семінарська форма навчання виникла в давньогрецьких і римських школах, де повідомлення учнів поєднувалися з диспутами, коментарями та висновками вчителів.

В радянській школі семінари призначались для поглибленого вивчення різних дисциплін.

Типи семінару

Вирізняють три типу семінарів, які є популярними в університетах:

  • просемінар;
  • семінар;
  • спецсемінар дослідницького типу.

Див. також

Примітки

Джерела

  • СЕМІНАР // Фармацевтична енциклопедія.
  • Жиляєв І. Б., Чижевський Б. Г. Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / Ігор Борисович Жиляєв, Борис Григорович Чижевський. — К. : Нора-Друк, 2011. — 112 с. — ISBN 978-966-2961-64-5.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.