Солюбілізація

Солюбілізація (рос. солюбилизация, англ. solubilization) — * 1. У хімічній технології — перехід в розчин нерозчинних або малорозчинних речовин під дією поверхнево-активних добавок, що утворюють в розчині міцели. Якщо речовина полярна (пр., вода), то таке колоїдне розчинення її у вуглеводнях відбувається в полярному ядрі міцел, утворюваних полярними функційними групами.

Cолюбілізуюча група

Група або субструктура молекули, що збільшує молекулярну розчинність. Такими групами є звичайно полярні або йонні фрагменти молекул. Пр., вуглеводневий ланцюг може ставати водорозчинним при прилученні до карбоксильної групи.

Міцелярна солюбілізація

Схема міцелярної солюбілізації жирової речовини у воді з використанням диспергатора

англ. micellar solubilization

  • 1. Проникання молекул речовини, дуже мало розчинної в даному розчиннику, в міцели, які знаходяться в ньому.
  • 2. Переведення міцел, що знаходяться в асоційованому стані в колоїдній системі в певному розчиннику, в розчинний стан, шляхом додавання певного компонента, який адсорбується на міцелі чи проникає в неї.

Застосування

  • миюча дія ПАР;
  • виготовлення емульсійно-мастильних рідин;
  • отримання фармпрепаратів;
  • отримання харчових продуктів.

Література

  • Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0
  • Solubilization of Homopolymers by Block Copolymer Micelles in Dilute Solutions, J. Phys. Chem., 1995, 99 (11), pp 3723–3731, Jose R. Quintana, Ramiro A. Salazar, Issa Katime.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.