Технології PR

Технологій PR - сукупність новітніх технологій піару, які включають в себе сукупність послідовних процедур, різних прийомів і видів діяльності, які спрямовані на ефективне виконання цілей і завдань організації.

Розробка технології PR і її характерні ознаки

Розробка технологій зв'язків з громадськістю має наступні етапи:

  1. етап теоретичний - визначає цілі та завдання, виявляє зв'язки і закономірності;
  2. етап методичний - характерний розробкою і деталізацією спеціальних заходів;
  3. етап процедурний - включає в себе практичну діяльність по досягненню поставлених завдань.

Інструменти PR технологій

Існує безліч інструментів, за допомогою яких здійснюються технології зв'язків з громадськістю. З огляду на специфіку поставлених завдань, можна вибрати саме ті інструменти, використання яких забезпечить максимальний ефект.
Представницькі зустрічі, публічні звернення до аудиторії найчастіше використовуються у вигляді всіляких презентацій.
Благодійність є відмінним способом надати соціальну значимість діяльності організації.
PR технології широко використовують міфи і стереотипи по відношенню до різних організацій, продуктам, особистостям.
Міфологізація у бізнес-PR - це прагматична і раціональна інтерпретація подій в комерційній сфері. Міфологема "зірки". Згідно з цією міфологемою з PR-об'єкта створюють значущу величину, довкола якої "обертаються" інші події. В такому разі PR-об'єкт - це потужна організація, впливова особа, розкручений бренд, які є безумовними лідерами, відіграють значну роль у формуванні ринкових відносин. Завдяки їм інші ринкові суб' єкти мали певні успіхи на ринку. Міфологема про створення світу передбачає, що міфом, який лягає в основу розробки сюжетів для PR-звернень, виступає світ, мрія, яких представники цільової аудиторії прагнуть, але не можуть досягнути в силу різних причин. Отже, способом, механізмом, інструментом перетворення мрій на реальність має стати PR-об'єкт. Міфологема полярності передбачає проведення свого роду паралелі між минулим і майбутнім, між негативом і позитивом, між песимізмом та оптимізмом. Це свого роду міфологема порівняння. До неї вдаються тоді, коли потрібно гіперболізувати певні риси PR-об'єкта через використання контрасту. Міфологема символічного народження. Усі РR-кампанії будуються на символічному народженні чогось в організації: нових ідей, систем управління, фахівців, завоювання нових ринків тощо. Отже, в одному РR-повідомленні розповідають про запатентований винахід, в наступному - про виготовлення зразків, далі - про налагоджування масового виробництва. Міфологема символічного вмирання. PR-кампанії ґрунтуються на переході: вмирання старого (технології, устаткування, підходів в управлінні, торгових марок) - перехід до нового. Така міфологема іноді використовується в антирекламі для того, щоб показати поразки конкурента, неспроможність його протистояти ринковій ситуації. Міфологема календарних культів. Це імітація приєднання до великих історичних та астрономічних процесів. Міфологема національної самосвідомості. У PR-кампаніх апелюють до національних традицій і свідомості нації. Міфологема етнотравми використовується рідко. У PR-кампаніях апелюють до наслідків подій, які стали фатальними для певного народу, суспільства (терористичні акти, цунамі, землетруси тощо).
Стереотип - це спрощений, але водночас і стійкий психічний образ, заснований на узагальненні особистого досвіду, уявлень, устремлінні швидко зрозуміти зміст і сутність певного явища.

Основні властивості стереотипів: 
  • здатність впливати на прийняття рішення покупцем чи партнером, нерідко всупереч логіці;
  • здатність залежно від характеру настанови (позитивної або негативної) автоматично "підказувати" одні доводи (наприклад, щодо підприємства, його діяльності чи торгової марки) та витісняти зі свідомості інші, протилежні їм;
  • мають виражену конкретність, яка зумовлена суб' єктивним сприйняттям реальності кожною конкретною людиною, і бувають позитивними, негативними, нейтральними (їх називають також стереотипами "популярності або байдужності").

Маркетингові стереотипи - це те, що компанії думають про самих себе, свою роль, цілі, конкуренцію, продукцію. До них можна віднести, наприклад, такі думки: розширення товарного асортименту обов' язково призведе до розмивання образу торгової марки; деякі продукти самі по собі "нецікаві"; комп' ютери - це товар для офісу та бізнесу; роздрібна торгівля здатна просувати свій товар тільки шляхом зниження цін та ін. Стереотипи споживчі - це загальноприйняті упередження. Вони можуть мати форму таких виразів: "чим простіше, тим краще", "побачити - означає повірити", "добре там, де нас немає" тощо. Стереотипи можуть стосуватися товарної категорії. Наприклад, дешева косметика обов' язково низької якості. Вони можуть бути і більш глибинними. Наприклад, купуючи парфуми або прикраси, людина передусім "пропускає" їх через себе. Скільки людей - стільки смаків і думок.
Крім того, в PR технологіях використовуються всілякі чутки, скандали і організацію спеціальних подій. Технологія пробної "чутки". Передбачає, що в суспільство від імені певної організації або взагалі без авторства "запускається" яка-небудь "чутка" про щось і, у разі, якщо вона стає цікавою для суспільства або вигідна комусь, починається її активне обговорення.

Примітки

    Посилання

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.