Типізоване лямбда-числення

Типізоване лямбда-числення — це система лямбда-числення, у якій кожний вислів має тип. У цьому контексті тип — це формула певної системи числення, як-от (інтуїціоністської) пропозиційної логіки або логіки першого порядку. Типізоване Лямбда-числення з простими типами (де типи — це формули імплікаційного фрагменту інтуїціоністської логіки) має застосування на практиці в функціональних мовах програмування, як от Haskell. Складніші типізовані системи є важливими для вивчення загальних характеристик обчислюваності та у сфері автоматиції автоматичних доведень.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.