Тріоль

Тріоль (фр. triolet) — група з трьох нот однакової тривалості, яка в сумі за часом звучання дорівнює двом нотам того ж написання[1]. Виникає в разі, коли часовий інтервал, у поточному розмірі займаний двома нотами, необхідно розділити на три рівні частини. У тріоль замість ноти може входити пауза тієї ж тривалості або дві ноти вдвічі меншої тривалості тощо.

Тріоль з трьох четвертних нот

У нотному записі для позначення тріолі ставиться цифра 3 над (або під) групою нот, об'єднаних спільною рискою або квадратною дужкою за відсутності загальної риски (приклад: четвертна + восьма в контексті тріолі).

У класико-романтичній музиці тріольний поділ — найпоширеніший спосіб особливого («ірраціонального») поділу ритмічних тривалостей.

Посилання

Різні комбінації нот і пауз у тріолі
  • Тріоль // Булучевский Ю., Фомін В. Короткий музичний словник. — М .: Музика, 2005. — 461 с.
  1. Тріоль у словнику «Музичні терміни»
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.