Урбоекосистема

Урбоекосистема — природно-територіальний комплекс (геокомплекс) зі всією його ієрархічною структурою — від ландшафту до фації, який знаходиться під безпосереднім впливом (минулим, сучасним, майбутнім) міста.

Це штучно створене і підтримуване людиною середовище. Сюди відносяться міста, селища і урбанізовані людьми ділянки землі.

До урбоекосистеми також відносять вплив зростання міського населення і підтримки інфраструктури будівель на навколоміське середовище і прилеглі до міста території. До їх числа входять передмістя, навколишні міста, а також сільськогосподарська діяльність і природні ландшафти.

В даний час вчені розробляють способи оцінки і розуміння наслідків урбанізації на здоров'я людини і навколишнє середовище.

Розглядаючи урбанізовані території як частину ширшої екологічної системи, вчені можуть досліджувати функції міських ландшафтів, їх вплив на інші ландшафти, з якими вони взаємодіють. Знання про цю взаємодію може допомогти зрозуміти, які альтернативні варіанти розвитку можуть привести до кращого екологічного результату.

Посилання

  • Міська екосистема // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 123.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.