EBCDIC

EBCDIC (англ. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code — розширений двійково-десятковий код обміну інформацією; вимовляється «еб-сі-дік») — стандартний восьмибітний код, розроблений корпорацією IBM для використання на мейнфреймах власного виробництва й сумісних з ними. EBCDIC кодує букви латинського алфавіту, арабські цифри, деякі знаки пунктуації і символи керування. Існувало щонайменше шість версій EBCDIC, несумісних між собою.

  .0.1.2.3 .4.5.6.7 .8.9.A.B .C.D.E.F
0. NULSOHSTXETXPFHTLCDEL SMMVTFFCRSOSI
1. DLEDC1DC2TMRESNLBSIL CANEMCCCU1IFSIGSIRSIUS
2. DSSOSFSBYPLFETBESC SMCU2ENQACKBEL
3. SYNPNRSUCEOT CU3DC4NAKSUB
4. SP ¢.<(+
5. &  !$*);¬
6. / , %_> ?
7. :#@'="
8. abcdefg hi
9. jklmnop qr
A. stuvwx yz
B. `
C. ABCDEFG HI
D. JKLMNOP QR
E. STUVWX YZ
F. 01234567 89

Див. також

Джерела

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.