SOAP

SOAP (англ. Simple Object Access Protocol) протокол обміну структурованими повідомленнями в розподілених обчислювальних системах, базується на форматі XML.

Спочатку SOAP призначався, в основному, для реалізації віддаленого виклику процедур (RPC), а назва була абревіатурою: Simple Object Access Protocol — простий протокол доступу до об'єктів. Зараз протокол використовується для обміну повідомленнями в форматі XML, а не тільки для виклику процедур. SOAP є розширенням мови XML-RPC.

SOAP можна використовувати з будь-яким протоколом прикладного рівня: SMTP, FTP, HTTP та інші. Проте його взаємодія з кожним із цих протоколів має свої особливості, які потрібно відзначити окремо. Найчастіше SOAP використовується разом з HTTP.

SOAP є одним зі стандартів, на яких ґрунтується технологія веб-сервісів.

Структура протоколу

Повідомлення SOAP структурується так:
SOAP-конверт

SOAP-заголовок
Елемент заголовку 1
Елемент заголовку 2
Елемент заголовку N
Тіло SOAP
Елемент тіла 1
Елемент тіла 2
Елемент тіла N

Приклади

Приклад SOAP POST повідомлення:

POST /InStock HTTP/1.1
Host: www.example.org
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: 299

<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap:Header>
 </soap:Header>
 <soap:Body>
  <m:GetStockPrice xmlns:m="http://www.example.org/stock">
   <m:StockName>IBM</m:StockName>
  </m:GetStockPrice>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

Приклад SOAP-запиту на сервер інтернет-магазину:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
   <getProductDetails xmlns="http://warehouse.example.com/ws">
    <productID>12345</productID>
   </getProductDetails>
  </soap:Body>
 </soap:Envelope>

Приклад відповіді:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
   <getProductDetailsResponse xmlns="http://warehouse.example.com/ws">
    <getProductDetailsResult>
     <productID>12345</productID>
     <productName>Склянка ребриста</productName>
     <description>Склянка ребриста. 200 мл.</description>
     <price>9.95</price>
     <inStock>true</inStock>
    </getProductDetailsResult>
   </getProductDetailsResponse>
  </soap:Body>
 </soap:Envelope>

Переваги

 • SOAP є достатньо гнучким, що дозволяє використовувати різні транспортні протоколи. Стандартні реалізації використовують HTTP як транспортний протокол, однак також можливо використовувати JMS чи SMTP.
 • Позаяк модель SOAP каналів(з'єднань) прекрасно працює в контексті моделі HTTP запитів-відповідей, то можливо легко встановлювати з'єднання на базі існуючих фаєрволів чи проксі-серверів без жодних модифікацій самого SOAP-протоколу.

Недоліки

 • Застосування SOAP для передачі повідомлень збільшує їхній обсяг і зменшує швидкість обробки. У системах, де швидкість важлива, часто надсилають XML документи безпосередньо через HTTP як звичайні HTTP параметри або застосовують протокол REST.
 • Попри те, що для SOAP є стандарт, різні програми часто генерують повідомлення в несумісному форматі. Наприклад, запит згенерований Apache Axis-клієнтом, не завжди розпізнається сервером WebLogic.

Посилання


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.