Інститут народознавства НАН України

Інститут народознавства НАН України — науково-дослідний інститут в системі Національної академії наук України.

Інститут народознавства НАН України
Приміщення Інституту народознавства НАН України (будівля Галицької ощадної каси 1891 р.)
Основні дані
Засновано 1992
Приналежність Національна академія наук України
Контакт
Ключові особи Степан Петрович Павлюк
Адреса 15, проспект Свободи, Львів, 79000, Україна
+380 32 272 7012
Вебсторінка ethnology.lviv.ua

Інститут створено у лютому 1992 році на базі Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Рильського НАН України, що функціонувало впродовж десяти років і було утворено на базі Музею етнографії та художнього промислу АН України, фонди якого налічують понад 90 тис. експонатів і є загальнонаціональним надбанням.

Очолює Інститут академік НАН України Павлюк Степан Петрович.

До складу Інституту входять такі наукові відділи: історичної етнології, етнології сучасності, соціальної антропології, народного мистецтва, мистецтвознавства, та фольклористики.

Наявність у структурі Інституту Музею етнографії та художнього промислу з давніми науковими традиціями, які сягають початків діяльності Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, визначає специфіку цієї наукової установи. Остання, крім здійснення наукових народознавчих досліджень, забезпечує культурно-просвітницьку роботу, широко пропагуючи культурні та мистецькі надбання українців як в Україні, так і за її межами. Наявність Музею у складі Інституту збільшує питому вагу співробітників, які не займаються безпосередньо дослідженнями, а здійснюють обслуговування Музею. Проте, Музей одночасно слугує своєрідною базою, творчою лабораторією для поглибленого висвітлення культури та побуту народу у наукових розробках. Станом на жовтень 2005 року персонал Інституту народознавства нараховував 180 співробітників, з них — 61 науковець та 56 осіб персоналу Музею етнографії та художнього промислу.

У складі Інституту народознавства, на правах відокремленого відділення, функціонує Інститут керамології (смт. Опішня Полтавської обл.).

Інститут — координаційний центр досліджень питань карпатознавчої проблематики в Україні та народознавчих досліджень у Західному регіоні України. Установа видає науковий журнал «Народознавчі зошити», внесений до переліку періодичних видань ВАК-у.

Крім досліджень традиційної культури, професійного і народного мистецтва та фольклору українців, науковці Інституту в останні роки приступили до розробки теоретичної етнології, зокрема, української націології, мовленнєвої ситуації в містах України, урбаністики тощо. Тут готуються фундаментальна праця «Походження та етнічна історія українців Карпат» у 4-х томах, «Сакральне мистецтво українців» та цілий ряд інших. Розроблено програму з українського народознавства для Міністерства освіти і науки України, видано посібник «Українське народознавство» (за ред. С. Павлюка), розпочато підготовку підручників для загальноосвітніх навчальних закладів.

Сокіл Василь Васильович — завідувач відділом в Інституті народознавства НАН України, доктор філологічних наук, професор.

Джерела та література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.