Інформаційна мова

Інформаці́йна мо́ваштучна мова, призначена для записування семантичної інформації з метою подальшого використання її в інформаційно-пошукових системах і інформаційно-логічних системах.

Інформаційна мова призначена для забезпечення інформаційного пошуку, часто називають інформаційно-пошуковою, а для розв'язання інформаційно-логічних задач (для аналітичного складання і зіставлення і синтезу фактів) — інформаційно-логічною мовою.

Інформаційна мова забезпечує однозначний запис інформації або алгоритмічне розпізнавання (ототожнення) в різний спосіб записаних фактів, з повнотою і точністю, які відповідають вимогам, висунутим до інформаційної системи, де дана інформаційна мова використовується. До мов інформаційно-логічних висувається додаткова вимога — забезпечувати можливість формалізації логічного висновку. Цій вимозі, в тій чи іншій мірі відповідають і багато інформаційно-пошукових мов. Тому різниця між названими двома видами інформаційних мов має швидше функціональний, ніж структурний характер.

Джерела інформації

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.