Аеронавігація

Аеронавігація (повітряна навігація) наука про методи водіння літальних апаратів за заданими курсом і висотою та з додержанням визначеного часу польоту.

Техніки, які використовуються для навігації в повітрі, залежать від того, чи пілот летить згідно з правилами візуального польоту (ПВП) чи правилами польотів за приладами (ППП). У другому випадку, пілот здійснюватиме навігацію виключно використовуючи пілотажні прилади і засоби радіо навігації, такі як радіомаяки, або слідувати вказівкам радарного управління, які видаються системою керування повітряним рухом. У випадку ПВП, буде значною мірою здійснювати навігацію за допомогою методів "числення координат" в поєднанні із візуальними спостереженнями (лоцманське проведення), із посиланням на відповідні карти. Це може доповнюватись радіонавігаційними засобами.

Основні види аеронавігації:

  1. політ за земними орієнтирами;
  2. компасна аеронавігація;
  3. радіонавігація;
  4. астронавігація.

Джерела інформації

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.