Амплітудно-частотна характеристика

Ампліту́дно-часто́тна характери́стика (АЧХ) — залежність амплітуди вихідного сигналу пристрою або системи передачі, підсилення або обробки сигналу від частоти вхідного сигналу сталої амплітуди.

АЧХ гучномовця, виміряна в незаглушеному (штрих), та заглушеному (нерозривна лінія) приміщенні
Поле допусків АЧХ за ГОСТ 23263-83 для а) вищої групи складності б) 1-ї групи складності в) 2-ї групи складності
Зразок АЧХ. Виробник може зазначити діапазон 10-50000 Гц (при гучності, що прямує до нуля), але наклавши мінімальні вимоги на граничне відхилення отримаємо не більше ніж 50-18000 Гц

В аудіотехніці рівномірність АЧХ у діапазоні відтворення є одним з важливих критеріїв якості апаратури. Наприклад, в діапазоні 20 — 20000 Гц високоякісна апаратура може мати граничне відхилення +/- 1 дБ, типова — +/- 10 дБ, виробник низькоякісної може вказати діапазон 20 — 20000 Гц, приховавши граничне відхилення у -80 дБ.

АЧХ також є найважливішою характеристикою звукових фільтрів. В залежності від форми АЧХ розрізняють низькочастотні, високочастотні, смугові та режекторні фільтри.

Див. також

Література

  • Папушин Ю. Л., Білецький В. С. Основи автоматизації гірничого виробництва. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. — 168 с. ISBN 978-966-317-004-6.
  • Іванов А. О. Теорія автоматичного керування: Підручник. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. — 2003. — 250 с.
  • Енциклопедія кібернетики. тт. 1, 2. — К.: Головна редакція УРЕ, 1973. — 584 с.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.