Банківський ризик

Банківський ризик — це ймовірність відхилення від запланованих (очікуваних) показників діяльності банку через здійснення активно-пасивних операцій, їх організацію, стан корпоративного управління та вплив факторів зовнішнього середовища, наслідки якої можуть бути негативними, нульовими або позитивним.

Класифікація банківських ризиків

Банківські ризики класифікуються за такими ознаками: можливість кількісної оцінки ризику, місце та фактори виникнення. За цими ознаками окреслено три групи банківських ризиків:

Фінансові ризики

Фінансові ризики — це ризики, що мають високу ймовірність визначення кількісної величини:

Кредитний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через невиконання позичальником зобов'язань перед банком.

Ризик ліквідності — ймовірність відхилення від запланованих показників через втрату збалансованості між активами і пасивами банку.

Ринковий ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через зміну валютних курсів.

Операційні ризики

Операційні ризики — це ризики, що мають низьку ймовірність визначення кількісної величини:

Технологічний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через неефективні інформаційні технології та процеси обробки інформації.

Ризик виконавця — ймовірність відхилення від запланованих показників у результаті ненавмисного порушення обов'язків.

Шахрайство — фінансові втрати в результаті обману.

Стратегічний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі банку.

Інноваційний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через помилки на стадіях розробки банківських продуктів.

Функціональні ризики

Функціональні ризики — це ризики, що належать до зовнішнього середовища банку:

Політичний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через дестабілізацію політичної ситуації в країні.

Регуляторний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників у результаті зміни законів.

Економічний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через зміну економічної ситуації в країні.

Соціальний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через загострення соціальної ситуації.

Ризик відмивання коштів — ймовірність залучення банку до процесу фінансування тероризму.

Форс-мажорний — ймовірність відхилення від запланованих показників через виникнення стихійних лих.

Див. також

Посилання

Примітки

  1. Бобиль Володимир - Google Scholar Citations. scholar.google.com.ua. Процитовано 31 січня 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.