Бортник Сергій Юрійович

Біографія

Народився 14 листопада 1961 року в с.Варварівка. Зараз в межах міста Іллінці, Вінницької області. Закінчив 1984 року Київський університет, 1990 року аспірантуру. У Київському університеті працював у 19851987 роках стажистом-дослідником, у 19901997 роках асистентом, у 19972002 роках доцентом. З 2002 року завідувач кафедри землезнавства та геоморфології географічного факультету, професор. Кандидатська дисертація «Еволюція палеорельєфу території Верхнього Побужжя в мезозої-кайнозої» захищена 1992 року. Докторська дисертація «Морфоструктури центрального типу території України: просторово-часовий аналіз» захищена 2002 року. Віце-президент — Головний вчений секретар Українського географічного товариства.

Нагороди і відзнаки

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 2008 року.

Наукові праці

Досліджує морфоструктури центрального типу території України, їх поширення та динаміку. Висунув і розробляє концепцію ландшафтно-геоструктурної конформності як основи для аналізу структурних особливостей земної кори. Впроваджує дистанційні методи дослідження рельєфу земної поверхні для цілей морфоструктурного аналізу. Автор понад 110 наукових праць, співавтор 3 монографій. Автор карт Національного атласу України. Основні праці:

  1. Методологія географічної науки. — К., 1997 (у співавторстві).
  2. Глобальне потепління і клімат України: регіональні екологічні та соціально-економічні аспекти. — К., 2002 (у співавторстві).
  3. Географічні основи охорони навколишнього середовища. — К., 2006 (у співавторстві).

Література

  1. Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я. Б., Бортник С. Ю., Гродзинський М. Д., Дмитрук О. Ю. та інші. — К., 2008.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.