Висота

Висота — відстань від основи предмета до найвіддаленішої його точки вгорі по вертикальній лінії. Протяжність знизу вгору, вишина. Віддаль від земної поверхні по вертикалі вгору.

В науці висоту позначають латинською літерою h (від англ. height; їй відповідає координата z тривимірної декартової системи координат.

В математиці

В математиці, висота це один з трьох вимірів, два інші з яких це довжина та ширина.

Висота також може позначати висоту трикутникаперпендикуляр, опущений з вершини фігури на його основу.

В гідрології

Відстань якоїсь точки, частини земної поверхні по вертикальній лінії від рівня моря.

В геодезії

Замість використання рівня моря, геодезисти зазвичай віддають перевагу використанню референц-еліпсоїда, для початку відліку висоти.

В біології

Виміряна висота істоти називається зростом.

Див. Д.Р.К.також

Примітки

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.